F.C. Tromp

foto F.C. Tromp
bron: stadsarchief Amsterdam
Source: Parlement.com.

Marineofficier, die vanwege een leverkwaal al na vijf jaar overstapte naar een maatschappij voor scheepvaartverzekeringen. Was lid van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Actief in de Amsterdamse gemeentepolitiek, onder meer twee jaar als wethouder van openbare werken. Was in de laatste anderhalf jaar van het kabinet-Heemskerk Azn. i de vierde minister van Marine.

conservatief-liberaal
in de periode 1887-1888: minister

1.

First names

Frederik Cornelis

2.

Personal data

Place and date of birth
Vlissingen, 13 March 1828

Place and date of death
's-Gravenhage, 19 July 1900

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • gematigd liberaal
 • lid kiesvereniging "Burgerpligt" te Amsterdam

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (van publieke werken) van Amsterdam, from 28 February 1877 until 2 September 1879
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 4 July 1877 until 4 July 1883 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • minister van Marine, from 26 January 1887 until 21 April 1888
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid ad interim, from 10 June 1887 until 11 July 1887 (na het aftreden van minister Van den Bergh)

Military rank (officer)
luitenant-ter-zee tweede klasse, from 1 January 1850 until 1 February 1854

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter algemeen bestuur Maatschappij voor den werkenden stand
 • lid bestuur Sophia-Vereniging tot bescherming van dieren

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Nam zijn benoeming tot wethouder pas aan na een dag beraad, omdat hij zichzelf daarvoor niet geschikte achtte
 • Behalve zijn begroting verdedigde hij in het parlement twee wetsvoorstellen: over een wachtgeldregeling voor het lagere marinepersoneel en (als waarnemend minister van Koloniën) inzake een overkomst betreffende de pakketvaart in de Nederlandsch-Indische archipel

Private life (3/4)
 • Diende op verschillende schepen in West-Indië
 • Nam ontslag uit marinedienst in verband met een leverkwaal
 • Zijn vader was medeoprichter van het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.