A.J. de Smit van den Broecke

Source: Parlement.com.

Zeeuwse marineofficier en zoon van de burgemeester van Aardenburg die, toen hij kapitein ter zee was, minister van Marine werd in het kabinet-Van Hall/Donker CurtiusĀ i. Kwam als minister in conflict met de Tweede Kamer over de bouw van een drijvend dok. Bleef echter, ook na het aftreden van het kabinet-Van Hall, nog een maand aan tot er een opvolger was. Na zijn aftreden directeur van de Marine-instituten in Vlissingen en Den Helder.

technocraat
in de periode 1855-1856: minister

1.

First names

Abraham Johannes

2.

Personal data

Place and date of birth
Aardenburg (Zld.), 13 May 1801

Place and date of death
Oost-Souburg (gem. Oost- en West-Souburg, Zld.), 1 January 1875

3.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos

4.

Main functions and occupations

  • minister van Marine, from 8 February 1855 until 1 August 1856
  • directeur en commandant Marine-instituut te Vlissingen, from 1 November 1857 until 1 July 1861
  • gepensioneerd, from 1 July 1861

Military rank (officer) (2/7)
  • vice-admiraal, from 1 April 1860 until 1 July 1861
  • vice-admiraal b.d., from 1 July 1861

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

adjudant in buitengewone dienst van Z.M. koning Willem III, from 31 July 1856 until 1 January 1875

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Maakte in 1846 de expeditie naar Bali mee
  • Vroeg ontslag als minister, nadat de Tweede Kamer geen f 200.000 wilde beschikbaar stellen voor een nieuw drijvend dok te Willemsoord. De Tweede Kamer verwierp op 23 april 1856 met 38 tegen 14 stemmen een door hem ingediende suppletoire begroting. Bleef uiteindelijk aan en was zelfs nog een maand lid van het kabinet-Van der Brugghen, totdat J.S. Lotsy hem opvolgde.

Private life
  • De naam Smit werd bij zijn geboorte toegevoegd, omdat grootmoeder Smit getuige was bij de aangifte (informatie Gem.)
  • In september 1875 werd op de begraafplaats te Oost-Souburg een monument ter nagedachtenis aan hem opgericht
  • Zijn vader was burgemeester van Aardenburg en lid van Provinciale Staten van Zeeland

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.