Dr. J.H. (Herman) van Roijen

foto Dr. J.H. (Herman) van Roijen
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN
Source: Parlement.com.

Diplomaat met grote staat van dienst, die in het kabinet-Schermerhorn/Drees i minister van Buitenlandse Zaken was. Speelde een belangrijke rol in het (politieke) verzet. Trad als diplomaat in de voetsporen van zijn vader en werd later topambtenaar op Buitenlandse Zaken. Was als minister aanvankelijk plaatsvervanger van Van Kleffens i en later (vier maanden) diens opvolger. Na zijn ministerschap ambassadeur in Canada, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In 1949 leidde door hem gevoerde onderhandelingen tot de Van Roijen-Roem-verklaring die uitzicht bood op beëindiging van het Nederlands-Indonesische conflict i. In 1962 was hij als diplomaat nauw betrokken bij het oplossen van de Nieuw-Guineakwestie. Hoffelijke en voorkomende man, die diverse hoge onderscheidingen verwierf.

progressief, maar partijloos
in de periode 1945-1946: minister

1.

First names

Jan Herman (Herman)

2.

Personal data

Place and date of birth
Constantinopel (Turkije), 10 April 1905 (thans Istanboel)

Place and date of death
Wassenaar, 16 March 1991

3.

Party/Movement

Party/Movement
progresssief, maar partijloos

Equally disposed party
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • minister zonder portefeuille, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken en belast met opbouw en nieuwe oriëntatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, tevens plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, from 25 June 1945 until 1 March 1946
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 1 March 1946 until 3 July 1946
 • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Washington, from September 1950 until March 1964 (benoemd 27 juni 1950)
 • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Londen, from March 1964 until May 1970 (tevens ambassadeur in IJsland)

Internment
 • gevangenschap, from November 1940 until February 1941 (vanwege illegale activiteiten als ambtenaar)
 • gevangenschap, 1941 (korte tijd)
 • gevangenschap, from January 1944 until March 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter Haagse Academie voor Internationaal Recht
 • voorzitter NGIZ (Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken)

Derived functions
ondervoorzitter RTC (Ronde Tafelconferentie) over Indonesië te 's-Gravenhage, from 22 August 1949 until 2 November 1949

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Als ambassadeur te Washington kenmerkte hij zich door bekwaamheid, beleefdheid en diplomatieke kleding, maar vaak ook door ondiplomatieke openhartigheid
 • Gedurende de dertien jaar, waarin vier presidenten in de Verenigde Staten dienden, gold hij als één van de meest bewonderde buitenlandse diplomaten en gerespecteerde analisten der Amerikaanse politiek
 • Bij zijn afscheid wijdde de New York Times een groot artikel aan hem

Private life (3/5)
 • Ging in 1944 in opdracht van het College van Vetrouwensmannen door de linies naar het bevrijde Zuid-Nederland
 • De familie was zeer gefortuneerd; bezat onder andere het buitenverblijf Blankenburg in Wassenaar.
 • Zijn moeder was regelrechte afstammelinge van John Winthrop, één van de eerste gouverneurs van Massachusetts

Non-acceptance of political functions
 • minister van Buitenlandse Zaken, June 1946 (geweigerd vanwege gezondheid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.