Mr. J.W. van Romunde

Source: Parlement.com.

Minzame katholieke rechter, die in het kabinet-Van der Brugghen i en het kabinet-Rochussen i minister van Rooms-Katholieke Eredienst was. Werd minister toen het kabinet al een maand in functie was, nadat veel geloofsgenoten van hem voor de eer hadden bedankt. Zijn familie was afkomstig uit Kampen, maar hij behoorde als nazaat van een koopman tot de Amsterdamse elite. Maakte tevens deel uit van de Staten van Noord-Holland.

conservatief (katholiek)
in de periode 1856-1860: minister

1.

Personal data

Surnames
Johannes Wilhelmus

Place and date of birth
Kampen, 17 July 1812

Place and date of death
's-Gravenhage, 4 March 1860

2.

Main functions and occupations

 • schoolopziener, tweede district van Noord-Holland, from 1 April 1842 until 1 August 1856
 • raadsheer Provinciaal Gerechtshof te Amsterdam, from 1 April 1848 until 1 August 1856
 • lid stedelijke raad (vanaf 15 oktober 1851 gemeenteraad) van Amsterdam, from 25 January 1850 until 1 August 1856
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 9 September 1850 until 1 August 1856 (1850-1853 voor het kiesdistrict Amsterdam, 1853-1856 voor het kiesdistrict Nieuwer-Amstel)
 • minister voor de Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst, from 1 August 1856 until 23 February 1860

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

 • regent R.K. Oude-Armenkantoor te Amsterdam
 • regent Moenshofje te Amsterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

algemeen
 • Voerde, behalve bij de behandeling van zijn begroting, vrijwel nooit het woord in de Tweede Kamer en heeft geen wetgeving tot stand gebracht.

Private life
 • Een zus van hem was gehuwd met een broer van A.F. Vos de Wael, Tweede en Eerste Kamerlid
 • Een stiefdochter van hem was gehuwd met F.Th. Westerwoudt, staatsraad in buitengewone dienst
 • Zijn vader was wethouder van Kampen en Statenlid in Overijssel

Campaign trail
 • Kwam in 1848 niet op de voordracht voor de Eerste Kamer, omdat hij in het district Alkmaar minder stemmen kreeg dan H. Hoeufft van Velzen en P. Huidekoper en in het district Amsterdam IV dan J.M. Deutz van Assendelft en J. van Eik.

6.

Publications

Publications
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • O.D. Groeneweg, scriptie Staatkundig-Histortische Studiën, RU Leiden (1984)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 882

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.