W.F. ridder van Rappard

foto W.F. ridder van Rappard
Source: Parlement.com.

Artillerie-officier, die in 1907 Staal opvolgde als minister van Oorlog in het kabinet-De Meester i. Begon zijn militaire loopbaan in Nederlands-Indië en werd later docent aan de KMA en de Hogere Krijgsschool. Werd in 1905 commandant van de stelling van Amsterdam. Liberale technocraat, die zich in het parlement maar weinig thuis voelde. De verwerping van zijn begroting door de Tweede Kamer in december 1907 leidde tot de val van het kabinet.

partijloze liberaal
in de periode 1907-1908: minister

1.

First names

Willem Frederik

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 4 January 1846

Place and date of death
's-Gravenhage, 22 May 1913

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

4.

Main functions and occupations

  • commandant Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak en bevelhebber derde militaire afdeling (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) te Breda, from 1 April 1904 until 1 June 1905
  • commandant Stelling van Amsterdam en bevelhebber eerste militaire afdeling (Noord-Holland en Zuid-Holland ten noorden van de Lek en de Nieuwe Maas, incl. Rotterdam), from 1 June 1905 until 8 April 1907
  • minister van Oorlog, from 8 April 1907 until 12 February 1908 (beëdigd 7 april 1907)

Military rank (officer) (2/7)
  • kolonel der artillerie, from 15 November 1900 until 1 May 1904
  • generaal-majoor, from 1 May 1904

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

voorzitter Commissie van deskundigen onderhoud van de burgerbevolking in de Stelling van Amsterdam, from December 1905

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
  • In oktober 1907 verwierp de Tweede Kamer met 47 tegen 38 stemmen het door hem verdedigde wetsvoorstel inzake de instelling van een fonds voor de voltooiing van de Stelling van Amsterdam
  • Kreeg in november 1907 veel kritiek op een door hem in juli van dat jaar uitgezonden bekendmaking dat 3000 dienstplichtigen per 1 december naar huis zouden worden gestuurd, vanwege inkrimping van het blijvend gedeelte. Omdat het parlement daarmee niet tijdig instemde, moest hij die maatregel terugtrekken.
  • De Tweede Kamer verwierp op 21 december 1907 (een jaar na de 'Nacht van Staal') met 53 tegen 38 stemmen zijn begroting met name vanwege zijn plannen voor vermindering van het 'blijvend gedeelte', waarna het kabinet aftrad

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.