W.F. ridder van Rappard

foto W.F. ridder van Rappard
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Artillerie-officier, die in 1907 Staal opvolgde als minister van Oorlog in het kabinet-De Meester i. Begon zijn militaire loopbaan in Nederlands-Indië en werd later docent aan de KMA en de Hogere Krijgsschool. Werd in 1905 commandant van de stelling van Amsterdam. Liberale technocraat, die zich in het parlement maar weinig thuis voelde. De verwerping van zijn begroting door de Tweede Kamer in december 1907 leidde tot de val van het kabinet.

partijloze liberaal
in de periode 1907-1908: minister

1.

Personal data

Surnames
Willem Frederik

Place and date of birth
Amsterdam, 4 January 1846

Place and date of death
's-Gravenhage, 22 May 1913

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

3.

Main functions and occupations

 • hoofd vierde afdeling (artillerie), ministerie van Oorlog, from 1 May 1893 until 1 January 1901
 • commandant tweede regiment vestingartillerie, commandement te Amsterdam, from 1 January 1901 until 1 May 1904
 • commandant Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak en bevelhebber derde militaire afdeling (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) te Breda, from 1 April 1904 until 1 June 1905
 • commandant Stelling van Amsterdam en bevelhebber eerste militaire afdeling (Noord-Holland en Zuid-Holland ten noorden van de Lek en de Nieuwe Maas, incl. Rotterdam), from 1 June 1905 until 8 April 1907
 • minister van Oorlog, from 8 April 1907 until 12 February 1908 (beëdigd 7 april 1907)

Military rank (officer) (4/7)
 • majoor der artillerie, from 15 April 1893 until 15 January 1898
 • luitenant-kolonel der artillerie, from 15 January 1898 until 15 November 1900
 • kolonel der artillerie, from 15 November 1900 until 1 May 1904
 • generaal-majoor, from 1 May 1904

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

voorzitter Commissie van deskundigen onderhoud van de burgerbevolking in de Stelling van Amsterdam, from December 1905

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • In oktober 1907 verwierp de Tweede Kamer met 47 tegen 38 stemmen het door hem verdedigde wetsvoorstel inzake de instelling van een fonds voor de voltooiing van de Stelling van Amsterdam
 • Kreeg in november 1907 veel kritiek op een door hem in juli van dat jaar uitgezonden bekendmaking dat 3000 dienstplichtigen per 1 december naar huis zouden worden gestuurd, vanwege inkrimping van het blijvend gedeelte. Omdat het parlement daarmee niet tijdig instemde, moest hij die maatregel terugtrekken.
 • De Tweede Kamer verwierp op 21 december 1907 (een jaar na de 'Nacht van Staal') met 53 tegen 38 stemmen zijn begroting met name vanwege zijn plannen voor vermindering van het 'blijvend gedeelte', waarna het kabinet aftrad

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publications

Publications
"N.R.C.", 24 mei 1913

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.