F.E. (Folkert) Posthuma

foto F.E. (Folkert) Posthuma
bron: Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Minister die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het kabinet-Cort van der Linden i belast was met de voedseldistributie en die daardoor vele impopulaire maatregelen moest nemen. Was pro-Duits en kwam openlijk in conflict met Treub, die pro-Entente was. Voor en na zijn ministerschap bekleedde hij leidinggevende functies bij verzekeringsmaatschappij 'Centraal Beheer'. Werd in de jaren dertig sympathisant van de NSB i en werd in 1943 door Mussert i gevraagd als gemachtigde voor landbouw. In dat zelfde jaar werd hij geliquideerd door het verzet.

partijloze liberaal
in de periode 1914-1918: minister

1.

First names

Folkert Evert (Folkert)

2.

Personal data

Changes in name or title
Dr. F.E. Posthuma (na eredoctoraat in 1918)

Place and date of birth
Leeuwarden, 20 May 1874

Place and date of death
Vorden (Gld.), 3 June 1943

Place and date of burial
Ruurlo

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal
 • nationaal-socialistisch, around 1930 and still in 1940 (geen lid NSB)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, from 19 November 1914 until 9 September 1918 (benoemd bij K.B. van 26 oktober 1914)
 • gepensioneerd, from 1939 until 1943
 • gemachtigde van de leider voor Landbouw en Visserij in schaduwkabinet van ir. A.A. Mussert, from 1 February 1943 until 3 June 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • ondervoorzitter Raad van Toezicht Nederlands Clearinginstituut, around 1939
 • voorzitter adviesorgaan op landbouwgebied voor en door Duitse bezetter (commissie-Posthuma), from 1940

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/5)
 • Voerde in maart 1918 rantsoenering van vlees in. Dit rantsoen bestond uit een worst van vijfentwintig cent (de 'eenheidsworst').
 • Trok in de zomer van 1918 - als demissionair minister - een wijziging van de Distributiewet in, die erop was gericht ontduiking van de wet tegen te gaan, nadat de Tweede Kamer een door hem onaanvaardbaar verklaard amendement had aangenomen.

Legislative activities as minister (2/9)
 • Bracht in 1918 een wet tot stand waardoor de zoutmijn te Buurse (Ov.) staatseigendom werd. De exploitatie werd opgedragen aan de NV Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie.
 • Bracht in 1918 de Scheurwet tot stand. Daarbij konden boeren verplicht worden grasland om te zetten in akkerland.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Vroeg in november 1916 een aanvullend bedrag van f 80 miljoen ter financiering van de distributie en kwam hierover in conflict met minister Van Gijn. De ministerraad steunde Posthuma, waarop Van Gijn aftrad.
 • Adviseur van de Landstand tijdens de Duitse bezetting
 • Weigerde in 1933 leider te worden van het Verbond voor Nationaal Herstel

Private life
Werd in zijn woning door revolverschoten omgebracht

Anecdotes and citations
 • Kwam op 12 december 1917 achter de regeringstafel openlijk in conflict met zijn ambtgenoot Treub over de uitvoer van kaas naar Duitsland. De Kamervoorzitter onderbrak interpellant De Jong met de woorden: "De zaak, die wij bespreken, is te belangrijk om haar te behandelen, terwijl er voortdurend onderlinge besprekingen worden gehouden. Ik verzoek dus wat meer stilte voor den spreker, die aan het woord is".

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.