Mr. J.A.N. Patijn

foto Mr. J.A.N. Patijn
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Steile regent die onder Colijn i enige jaren minister van Buitenlandse Zaken was. Behoorde tot een politiek-bestuurlijke dynastie; zijn vader was Commissaris van de Koningin, een broer was Tweede Kamerlid. Begon zijn loopbaan in de diplomatie en werd daarna ambtenaar onder Talma i en burgemeester van Leeuwarden en Den Haag. In 1931 gezant in het Italië van Mussolini, die hij bewonderde, en in 1936 in Brussel. Trad als minister van Buitenlandse Zaken erg solistisch op en had weinig respect voor het parlement. Bewonderde Colijn zeer en gold - overigens ten onrechte - als diens 'marionet'. Kunstzinnig man, liefhebber van letteren en muziek; tamelijk eigenzinnig en autoritair.

partijloze liberaal
in de periode 1937-1939: minister, burgemeester van 's-Gravenhage

1.

First names

Jacob Adriaan Nicolaas

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 9 February 1873

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 July 1961

3.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Leeuwarden, from 1 October 1911 until 30 September 1918
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Brussel, from 15 August 1936 until 1 October 1937
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 4 October 1937 until 10 August 1939 (benoemd bij K.B. van 10 september 1937)
 • ambteloos, from August 1939

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Commissie van Toezicht Koninklijk Conservatorium voor muziek te 's-Gravenhage, from 1918
 • voorzitter Zuiveringsadviescommissie, from April 1945 until 1950

Honorary positions
lid erecomité nationale en internationale zangwedstrijd "Liedertafel Crescendo" te 's-Gravenhage, 1928

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Activities as minister
 • Stemde in 1938 in met de Italiaanse eis om in de geloofsbrieven van de Nederlandse gezant in Rome ook de titel keizer van Ethiopië op te nemen, waarmee de Italiaanse bezetting van dat land feitelijk werd erkend

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Weigerde in 1926 een formatie-opdracht
 • Riep als burgemeester van Den Haag na de mislukte revolutiepoging van Troelstra in november 1918 op tot een pro-Oranje-demonstratie

Private life
 • Was eind jaren dertig sympatisant van de Oxford-beweging (morele herbewapening)
 • Zijn beide echtgenotes waren nichten van elkaar

Anecdotes and citations
 • Als burgemeester van Den Haag die, volgens wethouder Drees, zelf in het groen woonde, wilde hij in februari 1923 het met moeite bevochten raadsbesluit voor de aanleg van het Zuiderpark voordragen voor schorsing door de Kroon, omdat de uitgave onverantwoord zou zijn en niet in het algemeen belang. Door het overlijden van zijn vrouw verspeelde hij de daarvoor geldende termijn, waardoor het raadsbesluit onherroepelijk werd.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.