Ch.F. Pahud

foto Ch.F. Pahud
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Koloniaal specialist, die in het eerste kabinet-Thorbecke i minister van Koloniën was. Was al van jongsafaan verbonden met Nederlands-Indië, waar hij sinds zijn twintigste ambtelijke functies bekleedde, met name bij het financieel toezicht. Was in 1849 korte tijd fungerend S.G. van Koloniën en werd daarna minister. Ging na de Aprilbeweging van 1853 over naar het opvolgende kabinet-Van Hall/Donker Curtius i en bracht toen het belangrijke Regeringsreglement voor Nederlands-Indië tot stand. Tijdens de vijf jaar (1856-1861) dat hij Gouverneur-Generaal was, werd de slavernij in Nederlands-Indië afgeschaft.

technocraat
in de periode 1849-1861: minister, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

1.

First names

Charles Ferdinand

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 18 April 1803

Place and date of death
's-Gravenhage, 31 August 1873

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief-liberaal

4.

Main functions and occupations

  • fungerend secretaris-generaal ministerie van Koloniën, from 4 July 1849 until 1 November 1849
  • minister van Koloniën, from 1 November 1849 until 1 January 1856
  • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, from 22 May 1856 until 2 September 1861 (benoemd bij K.B. van 21 november 1855)
  • ambteloos in Nederland, from 11 November 1861 until 31 August 1873

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 20 October 1849 until 1 November 1849

6.

Activities

Legislative activities as minister
  • Bracht in 1854 de Indische Muntwet tot stand, nadat in 1852 een eerder voorstel door de Tweede Kamer was verworpen
  • Bracht in 1854 de Wet inzake het Regerings-Reglement voor Nederlandsch-Indië tot stand. Deze regelde het bestuur in Indië, waarbij het opperbestuur werd opgedragen aan de Gouveneur-Generaal, die werd bijgestaan door de Raad voor Nederlandsch-Indië. De inlandse bevolking bleef onder het bestuur van de inlandse hoofden, maar kreeg wel waarborgen tegen willekeur en rechtsonzekerheid. Het cultuurstelsel bleef gehandhaafd, maar er moest daarbij meer oog zijn voor de belangen van de inlanders. Welvaart van Nederland en Nederlands-Indië moesten 'hand in hand' gaan.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Tijdens zijn bewind als Gouverneur-Generaal werd (in 1860) de slavernij afgeschaft en werd het Gymnasium Willem III in Batavia opgericht. Besloot diverse malen tot militair optreden tegen opstandige buitengewesten (op onder meer Sumatra, Borneo, Timor en Celebes).

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.