Mr. A.P.L. (Anton) Nelissen

foto Mr. A.P.L. (Anton) Nelissen
bron: Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, deel 2, 1898-1940
Source: Parlement.com.

Vriendelijke katholieke jurist met een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Klom op tot raadsheer in de Hoge Raad en was minister van Justitie in het kabinet-Heemskerk i. Trad af vanwege gezondheidsproblemen, die samenhingen met de last die hij door het ministersambt voelde. Keerde daarna terug in de Hoge Raad.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1908-1910: minister

1.

First names

Antonius Petrus Laurentius (Anton)

2.

Personal data

Place and date of birth
Breda, 10 August 1851

Place and date of death
's-Gravenhage, 10 July 1921

3.

Party/Movement

Party/Movement
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Justitie, from 12 February 1908 until 11 May 1910
 • raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, from 1 August 1911 until 16 April 1919 (benoemd bij K.B. van 14 juli 1911)
 • vicepresident Hoge Raad der Nederlanden, from 16 April 1919 until 10 July 1921 (benoemd bij K.B. van 29 maart 1919)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter Raad van Commissarissen Donau Hypotheekbank
 • voorzitter college van regenten R.K. ziekenhuis H. Johannes de Deo te 's-Gravenhage, from 1915 until 1917

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Diende in 1909 een wetsvoorstel in inzake de strafbaarstelling van onzedelijke handelingen (pornografie, anticonceptie, abortus, ontucht en kansspelen)
 • Diende in 1910 een ontwerp-Echtscheidingswet in, waardoor echtscheiding op grond van overspel alleen zou worden toegestaan indien dat overspel kon worden aangetoond. Dit wetsvoorstel bleef onafgedaan.

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1909 de door zijn voorganger in de Tweede Kamer verdedigde wet inzake het onderzoek naar het vaderschap van een natuurlijk kind in het Staatsblad
 • Bracht in 1910 een wet tot stand, waardoor kinderen die uit in Nederlands-Indi√ę gevestigde ouders waren geboren Nederlands onderdaan werden

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Liet zich van 12 februari tot 11 mei 1910 vanwege zijn gezondheid als minister tijdelijk vervangen en trad daarna op doktersadvies af

Private life
 • Werd op dezelfde dag als student te Leiden ingeschreven als J.G.S. Bevers en een week voor M.J.C.M. Kolkman
 • Overleed op dezelfde dag als J.A. Loeff, eveneens oud-minister van Justitie

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.