Mr. E.F.M.J. baron Michiels van Verduynen

foto Mr. E.F.M.J. baron Michiels van Verduynen
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Gedistingeerde en hoffelijke diplomaat uit een adellijke katholieke familie, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen tegelijkertijd gezant en minister was. Gefortuneerde zakenman, die het zich kon veroorloven diplomatieke functies af te wisselen met een bestaan als rentenier. Werd kort na na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gezant in Londen, na eerder de eerste gezant in de jonge republiek Tsjechoslowakije te zijn geweest. Kwam krachtdadig op voor de Nederlandse belangen. Trad in Londen als minister zonder portefeuille op als vervanger van Van Kleffens i. Stond bij zijn collega-ministers goed aangeschreven als echte gentleman met een weliswaar behoudend, maar ook bezadigd oordeel.

partijloze liberaal
in de periode 1942-1945: minister

1.

First names

Edgar Frederik Marie Justin

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 2 December 1885

Place and date of death
Londen, 13 May 1952

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal, partijloos

4.

Main functions and occupations

  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Londen, from 16 September 1939 until 27 May 1942
  • minister zonder portefeuille, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, from 1 January 1942 until 25 June 1945 (kon de minister van Buitenlandse Zaken vervangen als deze in het buitenland verbleef)
  • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Londen, from 28 May 1942 until 13 May 1952

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • lid Raad van Commissarissen N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappijen "Billiton", until September 1939
  • lid Pacific War Council te Londen, from January 1942

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd in oktober 1946 genoemd als mogelijke opvolger van Van Mook als hoogste gezagdrager in Nederlands-Indi√ę, maar weigerde een benoeming

Private life
  • Zijn echtgenote was eerder (in 1902) gehuwd met E.L.L. baron van Tuyll van Serooskerken. Het huwelijk was op 7 november 1916 ontbonden. Omdat zijn echtgenote was gescheiden, kon zij volgens de geldende hofetiquette niet door de Koningin worden ontvangen.
  • Zijn broer, F.E.M.H. baron Michiels van Verduynen, was gezant in Buenos Aires (1924-1927) en Wenen (1928-1932)
  • Zijn grootvader, A.N.J.M. baron van Brienen van de Groote Lindt, was lid van de Raad van Voogdij over koningin Wilhelmina. Hij was een kleinzoon van A.W. baron van Brienen van de Groote Lindt, Eerste Kamerlid.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.