C.Th. van Meurs

Source: Parlement.com.

Artillerie-officier en onder meer directeur van de stapel- en constructiemagazijnen in Delft en van de geschutsgieterij in Den Haag. zoon van een patriottische gezinde officier, later honorair pensionaris van Zierikzee. Minister van Oorlog in het kabinet-Rochussen i tijdens de Oostenrijks-Italiaanse oorlog, waarbij Limburg als deel van de Duitse Bond zijdelings betrokken was. Werd in de Tweede Kamer sterk bekritiseerd en trad daarop af. Keerde daarna terug in militaire dienst.

technocraat
in de periode 1858-1859: minister

1.

Personal data

Surnames
Cornelis Theodorus

Place and date of birth
's-Gravenhage, 13 November 1799

Place and date of death
's-Gravenhage, 29 January 1894

2.

Main functions and occupations

 • directeur stapel- en constructiemagazijnen te Delft, from 1 June 1842 until 1 December 1856
 • directeur eerste artillerie-directie, tevens belast met de functie van directeur van 's Rijks gieterij van metalen geschut, from 1 November 1856
 • minister van Oorlog, from 1 January 1858 until 1 September 1859
 • weer in actieve dienst, from 1 September 1859 until 1 March 1863 (bevordering tot luitenant-generaal)
 • gepensioneerd, 1 March 1861

Military rank (officer) (4/8)
 • luitenant-kolonel der artillerie, from 1853 until 18 April 1855
 • kolonel der artillerie, from 18 April 1855 until 22 December 1857
 • generaal-majoor, 23 December 1857
 • luitenant-generaal, from 1 August 1859

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

 • voorzitter raad van toezicht op de spoorwegdiensten, from 10 October 1863 until 22 January 1870 (na opheffing spoorwegcommissie; eervol ontslagen)
 • voorzitter hoofdcomité tot hulpverlening aan zieke en gewonde krijgslieden in oorlogstijd, from 1882 until 1888

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

algemeen
 • Met het oog op dreigend oorlogsgevaar in verband met eenheidsbeweging in Italië, werden door hem, in overleg met de Duitse bond de lichtingen 1856 en 1857 onder de wapenen gehouden. Tevens stelde hij voor het Bondscontigent uitsluitend uit Limburgers te laten bestaan. Hierover ontstond grote beroering in de Tweede Kamer, vooral bij de Limburgse leden. Het wetsontwerp over het onder de wapenen houden van de lichtingen 1856 en 1857 werd op 7 juni 1859 wel met 34 tegen 32 stemmen aangenomen, maar omdat Van Meurs meende te weinig steun te hebben gekregen, vroeg hij op 31 juli ontslag.

Private life
 • Nam in 1831 deel aan de Tiendaagse veldtocht
 • Zijn vader was officier, onder meer in het Bataafse leger

6.

Publications

Publications
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VII, 870

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.