Jhr.Mr.dr. R. (René) de Marees van Swinderen

foto Jhr.Mr.dr. R. (René) de Marees van Swinderen
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Diplomaat die functies bekleedde in Rome, Wenen, Petersburg, Boekarest en Washington. In 1908 als vakminister minister van Buitenlandse Zaken in het christelijke kabinet-Heemskerk i. Maakte in debatten gebruik van zijn charme en humor en zorgde met zijn levendige, bewegelijke optreden voor enig opzien. Gold echter ook wel als nonchelant. Na zijn ministerschap invloedrijk gezant in Londen die vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog zich nogal vereenzelvigde met de Britse belangen. Hoffelijke man, die zich gemakkelijk bewoog in de hoogste kringen.

partijloos
in de periode 1908-1913: minister

1.

First name

Reneke (René)

2.

Personal data

Place and date of birth
Groningen, 6 October 1860

Place and date of death
Londen, 17 January 1955

3.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos (christelijk-historische sympathieën)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Buitenlandse Zaken, from 12 February 1908 until 29 August 1913
 • ambteloos te Washington, from 1937
 • ambteloos te Londen (na de Tweede Wereldoorlog)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • kamerheer in buitengewone dienst, from 30 August 1907
 • voorzitter Anglo-Batavian Society, from 1937

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Tijdens zijn ministerschap brak in 1908 een conflict uit met Venezuela, waarbij Nederlandse marineschepen de wateren van dat land blokkeerden. Dit leidde uiteindelijke mede tot de val van de Venezolaanse dictator Castro.
 • Begon in 1911 met de voorbereiding van een Derde Haagse Vredesconferentie, die echter nimmer zou worden gehouden

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Antwoordde in 1910 op de vragen die de liberaal Van Doorn tijdens een interpellatie had gesteld over de door protestanten als kwetsend ervaren Borromeus-encycliek, dat dit zuiver een inwendige aangelegenheid van de Rooms-Katholieke kerk was, welke viel buiten de kring der regeringsbemoeiing en waarover de regering geen oordeel gaf.
 • Vereenzelvigde zich als gezant te Londen zeer met de Britse belangen, wat tot spanningen met de regering leidde tijdens de Eerste Wereldoorlog
 • Had goede contacten met Britse politici, zakenlieden, journalisten, hoogwaardigheidsbekleders en ambtenaren

Private life
 • Zijn vader was advocaat en burgemeester van Noorddijk (Gr,) (omstreeks 1860)
 • Zijn broer was wethouder van Groningen

Non-acceptance of political functions
 • minister van Buitenlandse Zaken, 1905 (gevraagd door H.M. de Koningin)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.