E. Lucas

foto E. Lucas
Source: Parlement.com.

Zeeofficier die minister van Marine was in het eerste kabinet-Thorbecke i. Bleef liefst zeventig jaar in marinedienst en eindigde zijn loopbaan als luitenant-admiraal. Ook zijn vader was een bekend zeeofficier. Vertrouweling van de koning. Hij droeg bij de inhuldiging van Willem III de rijksstandaard. Thorbecke i had liever zijn medestander in de Tweede Kamer Ter Bruggen Hugenholtz i als minister gehad, maar dit werd door de koning verhinderd. Lucas, die ondanks zijn band met de koning vaak te maken had met diens barse uitvallen, trad na anderhalf jaar af.

technocraat
in de periode 1849-1851: minister

1.

First name

Engelbertus

2.

Personal data

Place and date of birth
Schiedam, 30 May 1785

Place and date of death
's-Gravenhage, 12 May 1870

3.

Main functions and occupations

  • directeur en commandant, directie der Marine te Vlissingen, from 1 October 1843 until 1 November 1849
  • minister van Marine, from 1 November 1849 until 20 April 1851
  • gepensioneerd uit het vaste korps marineofficieren, from 20 April 1851 (pensioen f 5000 per jaar)

Military rank (officer) (2/7)
  • vice-admiraal, from 1 January 1844 until 1 June 1865
  • luitenant-admiraal, from 1 June 1865

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

  • lid hoofdbestuur "Het Metalen Kruis", from October 1855
  • kanselier Militaire Willemsorde en Orde van de Nederlandse Leeuw

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Verplaatste in 1850 het Koninklijk Instituut voor de Marine van Medemblik naar Breda

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Kreeg op 11 april 1851 op eigen verzoek ontslag, omdat er weinig steun was voor zijn wetsvoorstel over herstel van de schipsluis van het droogdok te Willemsoord. Ook de koning zou kritisch zijn geweest over zijn beleid.

Private life
Zijn vader was marineofficier en bevelhebber (omstreeks 1782 luitenant ter zee bij de Admiraliteit over de Maze, later schout bij nacht bij de Bataafse Marine)

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.