Jhr.Dr. J. (John) Loudon

foto Jhr.Dr. J. (John) Loudon
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Topdiplomaat en minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zoon van een oud-minister en oud-Gouverneur-Generaal, die een studie over volkenrecht met een dissertatie afrondde. Bekleedde achtereenvolgens diplomatieke functies in Peking, Londen, Parijs, Tokyo en Washington. Werd in 1913 als partijloze liberaal minister in het kabinet-Cort van der Linden i. Zijn behoedzame politiek, die er op gericht was de Nederlandse neutraliteit strikt te handhaven, leidde uiteindelijk tot een conflict met de koningin. Het kabinet koos echter zijn zijde. Na de oorlog gezant in Parijs. Charmante, cultuurminnende minister die echter geen krachtige persoonlijkheid was.

partijloze liberaal
in de periode 1913-1918: minister

1.

Personal data

Surnames
John (John)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 18 March 1866

Place and date of death
Wassenaar, 11 November 1955

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

3.

Main functions and occupations

 • zaakgelastigde te Parijs, from May 1904 until January 1906
 • buitengewoon gezant te Tokio, from January 1906 until September 1908
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Washington, from 16 October 1908 until September 1913 (tevens geaccrediteerd bij de Verenigde Mexicaanse Staten)
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 27 September 1913 until 9 September 1918
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Parijs, from 27 May 1919 until 5 September 1940 (eervol ontslag uit de diplomatieke dienst in december 1945)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid verzoeningscommissie Denemarken-Finland
 • lid verzoeningscommissie Zweden-Tsjechoslowakije

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Keerde zich in 1918 tegen het door minister Rambonnet gedane en door koningin Wilhelmina gesteunde voorstel om een gewapend konvooi naar Nederlands-Indië te sturen. Wist tegen de zin van de koningin dit plan aan te passen, waarbij de overige ministers zijn zijde kozen.
 • In 1918 werd door leiders van 'rechts' overwogen hem te handhaven als minister van Buitenlandse Zaken. De Koningin achtte Loudon te veel Entente-gezind en zag liever jhr. F. Beelaerts van Blokland als minister.
 • Keerde in 1945 niet terug als ambassadeur. Hij was toen inmiddels 78 jaar, maar ook zijn bewondering voor Pétain speelde een rol.

Private life
 • Woonde in de Tweede Wereldoorlog in Cannes (Frankrijk)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publications

Publications
 • C. Smit, "Loudon, jhr. John (1866-1955)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 353
 • R. van Vuurde, "Laveren en schipperen achter een façade van legalisme", in: D. Hellema, "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw" (1999)
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • C. Smit, "Tien Studiën. Nederland in de Eerste Wereldoorlog", 32

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
particulier archief-Loudon, ministerie van Buitenlandse Zaken

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.