Jhr.Dr. J. (John) Loudon

foto Jhr.Dr. J. (John) Loudon
Source: Parlement.com.

Topdiplomaat en minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zoon van een oud-minister en oud-Gouverneur-Generaal, die een studie over volkenrecht met een dissertatie afrondde. Bekleedde achtereenvolgens diplomatieke functies in Peking, Londen, Parijs, Tokyo en Washington. Werd in 1913 als partijloze liberaal minister in het kabinet-Cort van der Linden i. Zijn behoedzame politiek, die er op gericht was de Nederlandse neutraliteit strikt te handhaven, leidde uiteindelijk tot een conflict met de koningin. Het kabinet koos echter zijn zijde. Na de oorlog gezant in Parijs. Charmante minister die echter geen krachtige persoonlijkheid was.

partijloze liberaal
in de periode 1913-1918: minister

1.

First name

John (John)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 18 March 1866

Place and date of death
Wassenaar, 11 November 1955

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

4.

Main functions and occupations

  • minister van Buitenlandse Zaken, from 27 September 1913 until 9 September 1918
  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Parijs, from 27 May 1919 until 5 September 1940 (eervol ontslag uit de diplomatieke dienst in december 1945)
  • ambteloos in Nederland, from 5 September 1940

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • lid verzoeningscommissie Denemarken-Finland
  • lid verzoeningscommissie Zweden-Tsjechoslowakije

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
  • Legde op 18 maart 1918 in de Tweede Kamer een verklaring af over de confiscatie door de geallieerden van Nederlandse schepen als voorwaarde voor levering van 100.000 ton tarwe. De regering stemde daarin noodgedwongen toe.
  • Keerde zich in 1918 tegen het door minister Rambonnet gedane en door koningin Wilhelmina gesteunde voorstel om een gewapend konvooi naar Nederlands-Indië te sturen. Wist tegen de zin van de koningin dit plan aan te passen, waarbij de overige ministers zijn zijde kozen.
  • In 1918 werd door leiders van 'rechts' overwogen hem te handhaven als minister van Buitenlandse Zaken. De Koningin achtte Loudon te veel Entente-gezind en zag liever jhr. F. Beelaerts van Blokland als minister.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.