J.M.J.H. Lambooy

foto J.M.J.H. Lambooy
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Katholieke officier die, na functies bij het leger, de KMA en de Hogere Krijgsschool, en na sous-chef van de Generale Staf te zijn geweest, minister van Oorlog en Marine werd in het eerste kabinet-Colijn i. Keerde tot veler verrassing in 1926 (tussentijds) terug als minister in het eerste kabinet-De Geer i. Stond wel bekend als bekwaam bewindsman, maar kon niet verhinderen dat er flink werd bezuinigd op defensie. Na zijn ministerschap burgemeester van Hilversum.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1925-1929: minister

1.

Personal data

Surnames
Johan Marie Jacques Hubert

Place and date of birth
Maastricht, 12 December 1874

Place and date of death
's-Gravenhage, 20 June 1942

2.

Party/Movement

Party/Parties
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

3.

Main functions and occupations

 • docent strategie en krijgsgeschiedenis, Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, from January 1918 until 1 January 1924
 • sous-chef van de Generale Staf van het veldleger, from 1 January 1924 until 4 August 1925
 • minister van Oorlog, from 4 August 1925 until 8 March 1926
 • minister van Marine ad interim, from 4 August 1925 until 8 March 1926
 • ambteloos, from 8 March 1926 until 23 April 1926
 • minister van Oorlog, from 24 April 1926 until 1 September 1928
 • minister van Marine, from 24 April 1926 until 1 September 1928
 • minister van Defensie, from 1 September 1928 until 10 August 1929 (na samenvoeging departementen van Oorlog en Marine bij K.B. van 10 augustus 1928)
 • burgemeester van Hilversum, from 15 October 1929 until 1 January 1940 (geïnstalleerd 21 oktober)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 7 July 1931 until 1 September 1941

Military rank (officer)
 • tweede luitenant der infanterie, from 1 September 1896 until 1 November 1901
 • eerste luitenant der infanterie, from 1 November 1901 until 1 April 1913
 • kapitein der infanterie, from 1 April 1913 until 1 January 1924
 • majoor der infanterie, from 1 January 1924

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid bestuur Vereeniging tot Beoefening van Krijgswetenschappen
 • voorzitter Commissie van Advies inzake verstrekking van steun in natura (jaren '30)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • In 1928 verwierp de Tweede Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel om het capitulantenstelsel (overheidsfuncties voor ex-officieren) af te schaffen
 • Besloot in 1929 tot definitieve sluiting van de marinewerf te Hellevoetsluis

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1928 met minister De Geer de wet tot stand waarbij de departementen van Oorlog en van Marine werden verenigd
 • Bracht in 1928 de Marineschepenongevallenwet tot stand, over het openbaar onderzoek naar rampen en ongevallen op en van Nederlandse oorlogsschepen

7.

Miscellaneous

Private life
 • Trad op als publicist en spreker op militair gebied
 • Vader van R.J.J. Lambooij, burgemeester van Hontenisse en later van 's-Hertogenbosch, een andere zoon van hem was burgemeester van Eijsden
 • Een schoonzoon van hem, C. Wouters, was burgemeester van Dongen

Campaign trail
 • Kandidaat voor de Tweede Kamer in 1922 en 1925

8.

Publications

Publications
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.