G. Kruys

foto G. Kruys
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank ministerie van Defensie
Source: Parlement.com.

Marineofficier uit Twente die het tot vice-admiraal bracht. Vervulde functies in Batavia en bij de marinewerf in Amsterdam, was chef van de marinestaf en daarna tot zijn pensioen commandant van de zeemacht in Indië. In 1891 een half jaar minister van Marine in het kabinet-Mackay i. Verdedigde samen met Bergansius - zonder succes - een nieuwe Militiewet, die tot afschaffing van de plaatsvervanging moest leiden. In 1901, tot zijn dood, nog eens anderhalf jaar minister van Marine in het kabinet-Kuyper i. Conservatieve officier van de oude stempel, die niet erg gediend was van parlementaire kritiek.

partijloos
in de periode 1891-1902: minister

1.

Personal data

Surnames
Gerhardus

Place and date of birth
Vriezenveen, 21 August 1838

Place and date of death
's-Gravenhage, 12 December 1902

2.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos (antirevolutionair georiënteerd)

3.

Main functions and occupations

 • kapitein ter zee voor speciale diensten en chef Marinestaf, ministerie van Marine, from 16 April 1886 until 31 March 1891
 • minister van Marine, from 31 March 1891 until 21 August 1891
 • chef Marinestaf, from 1 September 1891 until 1 March 1894
 • commandant der Marine in Nederlands-Indië, from 1 March 1894 until 1 December 1898
 • ambteloos, from 1 December 1898 until 1 August 1901 (pensioen)
 • minister van Marine, from 1 August 1901 until 12 December 1902

Military rank (officer) (4/6)
 • kapitein-luitenant-ter-zee, from 1 August 1878 until 1 May 1883
 • kapitein-ter-zee, from 1 May 1883 until 25 May 1891
 • schout-bij-nacht, from 25 May 1891 until 1 August 1894
 • vice-admiraal, from 1 August 1894 (vanaf 1 december 1898 op non-actief)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Staatscommissie voor de land- en zeemacht, from 18 April 1891
 • lid commissie van advies over de sterkte van de Stelling van Amsterdam, from March 1893

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Bij de verdediging van de ontwerp-Militiewet verzette hij zich tegen wettelijke regeling van de samenstelling van de zeemacht, omdat dit de bouw van nieuwe marineschepen zou bemoeilijken.

Private life
 • Zijn vader was burgemeester van Vriezenveen
 • protestant; enkele afstammelingen van Claas Kruys waren woonachtig in Rusland

7.

Publications

Publications
 • Mr. Antonio, "Minister Kruys en anderen", Parlementaire Portretten, Nieuwe Reeks LXXV, De Telegraaf, 1 februari 1902
 • Ned. Patriciaat, 1980

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.