Dr. J.Ch. Koningsberger

foto Dr. J.Ch. Koningsberger
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Lange, wat stijve, maar goedwillende en beminnelijke minister van Koloniën in het intermezzokabinet-De Geer i. Kort na zijn promotie vertrok hij naar Nederlands-Indië, waar hij verschillende posities op natuurwetenschappelijk gebied bekleedde. In Batavia directeur van de Botanische tuin en later voorzitter van de Volksraad. Zorgde er als minister voor dat inheemse leden de meerderheid kregen in de Volksraad.

partijloos
in de periode 1926-1929: minister

1.

Personal data

Surnames
Jacob Christiaan

Place and date of birth
Hazerswoude, 17 January 1867

Place and date of death
's-Gravenhage, 19 March 1951

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

Party/Parties
partijloos

3.

Main functions and occupations

 • verlof in Nederland, 1914
 • waarnemend directeur, directie Landbouw, Nijverheid en Handel in Nederlands-Indië, 1915 (tijdens verlof van Lovink)
 • voorzitter Volksraad van Nederlandsch-Indië, from 1 January 1918 until 3 September 1919
 • ambteloos, from 1919 until March 1926
 • minister van Koloniën, from 8 March 1926 until 10 August 1929

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid bestuur Nederlandse Commissie voor Internationale Natuurbescherming, from 1929 (medeoprichter)
 • lid bestuur Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten, around 1934

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Benoemde in 1926 jhr. A.C.D. de Graeff tot Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1929 een wijziging van de Indische Staatsregeling tot stand waardoor de Raad van Indië twee inheemse leden kreeg en de Volksraad een gelijk aantal Europese en inheemse leden. Daarmee werd de in 1925 via amendering (amendement-Feber) in de wet gebrachte meerderheid van Europese leden in de Volksraad ongedaan gemaakt.

7.

Miscellaneous

Private life
 • Een zoon van hem, V.J. Koningsberger, was hoogleraar plantkunde in Utrecht
 • Zijn grootvader van vaderszijde was lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland

8.

Publications

Publications
 • H.W. van den Doel, "Koningsberger, Jacob Christiaan (1867-1951)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 265
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Ned. Patriciaat, 1983

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.