Jhr.Mr. B.C. de Jonge

foto Jhr.Mr. B.C. de Jonge
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Conservatieve, antipapistische aristocraat, die voorstander was van een sterk gezag, zowel in Nederland als in Nederlands-Indië. Begon zijn loopbaan als ambtenaar. Was als CHU-sympatisant een jaar minister van Oorlog in het vrijzinnige kabinet-Cort van der Linden i. Kwam na de Eerste Wereldoorlog door toedoen van Colijn i in dienst van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) en werd in 1931 Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië i. Ontving in die functie tweemaal NSB-leider Mussert i. Trad krachtig op tegen de inheemse oppositie. De Quay i wenste hem in 1940 als 'sterke man' van de Nederlandse Unie i. Lange, zeer zelfbewuste man.

CHU
in de periode 1917-1936: minister, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

1.

First names

Bonifacius Cornelis

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 22 January 1875

Place and date of death
Zeist, 24 June 1958

3.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie), from 1917

4.

Main functions and occupations

 • minister van Oorlog, from 15 June 1917 until 9 September 1918 (benoemd bij K.B. van 13 juni 1917)
 • minister van Marine ad interim, from 28 June 1918 until 9 September 1918 (na het aftreden van minister Rambonnet)
 • lid Raad van Bestuur, Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij te Londen, from April 1921 until 1 November 1921
 • ambteloos, from 1 November 1921 until September 1931
 • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, from 12 September 1931 until 16 September 1936 (benoemd bij K.B. van 8 mei 1931)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen bank "Mendelssohn & Co." te Amsterdam, 1939
 • voorzitter Comité van Nationale Eensgezindheid, from July 1940 until 1940

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Kwam in 1918 in conflict met opperbevelhebber Snijders, die vond dat verdediging van Nederland tegen een eventuele Duitse inval zinloos zou zijn. Koningin Wilhelmina weigerde echter het ontslag van Snijders te aanvaarden, hoewel het gehele kabinet De Jonge steunde.
 • Weigerde in 1928 een benoeming tot burgemeester van Rotterdam
 • Ontving in augustus 1935 als Gouverneur-Generaal NSB-leider Mussert en andere nationaal-socialisten

Private life (3/4)
 • Zijn moeder was een nicht (oomzegger) van O.J.E. baron van Wassenaer van Catwijck, Tweede en Eerste Kamerlid
 • Zijn vader was raadsheer in de Hoge Raad
 • Zijn zwager, J.C. graaf van Randwijck, was burgemeester van Amersfoort

Non-acceptance of political functions (3/4)
 • minister van Oorlog, 12 January 1920 (geweigerd)
 • minister van Marine en Oorlog, August 1922 (geweigerd)
 • Commissaris der Koningin in Utrecht, 1924 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.