Jhr.Mr. B.C. de Jonge

foto Jhr.Mr. B.C. de Jonge
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Conservatieve, antipapistische aristocraat, die voorstander was van een sterk gezag, zowel in Nederland als in Nederlands-Indië. Begon zijn loopbaan als ambtenaar. Was als CHU-sympatisant een jaar minister van Oorlog in het vrijzinnige kabinet-Cort van der Linden i. Kwam na de Eerste Wereldoorlog door toedoen van Colijn i in dienst van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) en werd in 1931 Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië i. Ontving in die functie tweemaal NSB-leider Mussert i. Trad krachtig op tegen de inheemse oppositie. De Quay i wenste hem in 1940 als 'sterke man' van de Nederlandse Unie i. Lange, zeer zelfbewuste man.

partijloze c.h.
in de periode 1917-1936: minister, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

1.

Personal data

Surnames
Bonifacius Cornelis

Place and date of birth
's-Gravenhage, 22 January 1875

Place and date of death
Zeist, 24 June 1958

2.

Party/Movement

Party/Movement
christelijk-historisch

Party/Parties
partijloos

3.

Main functions and occupations

 • chef Kabinet van de minister (rang: administateur), ministerie van Oorlog, from 15 March 1913 until 15 June 1917
 • minister van Oorlog, from 15 June 1917 until 9 September 1918 (benoemd bij K.B. van 13 juni 1917)
 • minister van Marine ad interim, from 28 June 1918 until 9 September 1918 (na het aftreden van minister Rambonnet)
 • toegevoegd aan de Raad van Bestuur van BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij), from 1 December 1918 until 1 May 1921
 • lid Raad van Bestuur, Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij te Londen, from 1 May 1921 until 1 November 1921
 • ambteloos, from 1 November 1921 until September 1931
 • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, from 12 September 1931 until 16 September 1936 (benoemd bij K.B. van 8 mei 1931)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen bank "Mendelssohn & Co." te Amsterdam, 1939
 • voorzitter Comité van Nationale Eensgezindheid, July 1940

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Weigerde in 1928 een benoeming tot burgemeester van Rotterdam
 • Besloot in februari 1933 tot gewapend optreden tegen marineschip 'De Zeven Provinciën', nadat het schip uit protest tegen salarisverlaging door marinepersoneel was overgenomen en weggevaren. Door een afgeworpen bom (eigenlijk had dat een waarschuwing moeten zijn) vielen 23 doden, waarna de overige muiters zich overgaven.
 • Ontving in augustus 1935 als Gouverneur-Generaal NSB-leider Mussert en andere nationaal-socialisten

Private life (3/4)
 • Zijn moeder was een nicht (oomzegger) van O.J.E. baron van Wassenaer van Catwijck, Tweede en Eerste Kamerlid
 • Zijn vader was raadsheer in de Hoge Raad
 • Zijn zwager, J.C. graaf van Randwijck, was burgemeester van Amersfoort

Non-acceptance of political functions (3/4)
 • minister van Oorlog, 12 January 1920 (geweigerd)
 • minister van Marine en Oorlog, August 1922 (geweigerd)
 • Commissaris der Koningin in Utrecht, 1924 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publications

Publications
 • F.J.M. Otten, "Jonge, jhr. Bonifacius Cornelis de (1875-1958)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 275
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.