W.J.C. ridder Huyssen van Kattendijke

foto W.J.C. ridder Huyssen van Kattendijke
Source: Parlement.com.

Minister in het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt/Van Heemstra i en het tweede kabinet-Thorbecke i. Marineofficier die bekendstond als een zowel theoretisch als praktisch bekwaam zeeman, met een rondborstig karakter. In 1857 bracht hij een in Nederland voor Japan gebouwd stoomschip naar dat land en hij bleef daar om met zijn officieren onderwijs te geven in maritieme wetenschappen. Was een liefhebbber van de toonkunst. Overleed in functie op 50-jarige leeftijd.

technocraat
in de periode 1861-1866: minister

1.

First names

Willem Johan Cornelis

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 22 January 1816

Place and date of death
's-Gravenhage, 6 February 1866

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

4.

Main functions and occupations

  • belast met overbrenging stoomkorvet naar Japan, from 1856 until January 1858
  • belast met onderwijs in maritieme wetenschappen in Japan, from January 1858 until 1859
  • minister van Marine, from 14 March 1861 until 6 February 1866
  • minister van Buitenlandse Zaken ad interim, from 2 January 1864 until 15 March 1864 (na het aftreden van Van der Maesen de Sombreff)

Military rank (officer) (2/3)
  • luitenant-ter-zee eerste klasse, from January 1851 until 1 May 1858
  • kapitein-luitenant-ter-zee, from 1 May 1858

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

lid commissie van examinatie van zeeofficieren en adelborsten, from April 1854

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

Private life
  • Zijn echtgenote was een kleindochter van A.W.C. van Nagell van Ampsen, lid Notabelenvergadering en minister
  • Via echtgenote geparenteerd aan M.D. graaf van Limburg Stirum, minister van Oorlog 1872-1873
  • Zijn moeder overleed 11 juli 1826. Hij was toen tien jaar.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.