W.J.L. Grobbée

foto W.J.L. Grobbée
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Ministerie van Financiën
Source: Parlement.com.

Minister van Financiën in het kabinet-Heemskerk Azn. i Gewezen inspecteur der directe belastingen. Zwager van het liberale Tweede Kamerlid Verniers van der Loeff i. Was de veertiende kandidaat voor die post en bleek uiteindelijk ongeschikt voor het ministerschap, door gebrek aan daadkracht. Trad na twee jaar af toen de Tweede Kamer zijn voorstellen voor verbetering van de financiën had afgewezen.

conservatief
in de periode 1883-1885: minister

1.

Personal data

Surnames
Willem Johan Lucas

Place and date of birth
Zwolle, 9 April 1822

Place and date of death
's-Gravenhage, 6 April 1907

2.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

3.

Main functions and occupations

  • hoofdinspecteur der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen, from 1 December 1866 until 1 October 1869
  • inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen in Limburg te Maastricht, from 1 October 1869 until 1 January 1880
  • ambteloos, from 1 January 1880 until 23 April 1883
  • minister van Financiën, from 23 April 1883 until 4 May 1885
  • ambteloos, from 5 May 1885

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Honorary positions
erelid Koninklijke Vereeniging 'Het Eereteeken voor Belangrijke Krijgsverrichtingen'

5.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Diende in 1883 een wetsvoorstel in tot verhoging van het invoerrecht op graan, hout en thee, en van de accijns op gedestilleerd. Dit voorstel werd in 1884 ingetrokken.
  • Diende in 1884 wetsvoorstellen in tot heffing van een klassenbelasting en tot vaststelling van het bedrag hiervan. Trok deze voorstellen in nadat de Tweede Kamer op 26 juni 1884 met 47 tegen 35 stemmen artikel 1 van de ontwerp-Wet op de klassenbelasting had verworpen. Vóór stemden alleen de liberalen, met uitzondering van de Kappeynianen en Van Houten.

Legislative activities as minister
  • Bracht in 1884 wetten inzake de suikeraccijns (regeling belastingheffing op ongeraffineerde suiker), de ontmunting van f 25 mln. rijksdaalders en de verhoging van de uitgifte van muntbiljetten tot stand

6.

Miscellaneous

Private life
  • Een dochter van hem was gehuwd met een zoon van J.W. Blanken, minister van Oorlog

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.