W.J.L. Grobbée

foto W.J.L. Grobbée
bron: Ministerie van Financiën
Source: Parlement.com.

Minister van Financiën in het kabinet-Heemskerk Azn. i Gewezen inspecteur der directe belastingen. Was de veertiende kandidaat voor die post en bleek ongeschikt voor het ministerschap. Trad na twee jaar af toen de Tweede Kamer zijn voorstellen voor verbetering van de financiën had afgewezen.

conservatief
in de periode 1883-1885: minister

1.

First names

Willem Johan Lucas

2.

Personal data

Place and date of birth
Zwolle, 9 April 1822

Place and date of death
's-Gravenhage, 6 April 1907

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

4.

Main functions and occupations

  • ambteloos, from 1 January 1880 until 23 April 1883
  • minister van Financiën, from 23 April 1883 until 4 May 1885
  • ambteloos, from 5 May 1885

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Diende in 1883 een wetsvoorstel in tot verhoging van het invoerrecht op graan, hout en thee, en van de accijns op gedestilleerd. Dit voorstel werd in 1884 ingetrokken.
  • Diende in 1884 wetsvoorstellen in tot heffing van een klassenbelasting en tot vaststelling van het bedrag hiervan. Trok deze voorstellen in nadat de Tweede Kamer op 26 juni 1884 met 47 tegen 35 stemmen artikel 1 van de ontwerp-Wet op de klassenbelasting had verworpen. Vóór stemden alleen de liberalen, met uitzondering van de Kappeynianen en Van Houten.

Legislative activities as minister
  • Bracht in 1884 wetten inzake de suikeraccijns (regeling belastingheffing op ongeraffineerde suiker), de ontmunting van f 25 mln. rijksdaalders en de verhoging van de uitgifte van muntbiljetten tot stand

6.

Miscellaneous

Private life
Een dochter van hem was gehuwd met een zoon van J.W. Blanken, minister van Oorlog

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.