W.L.A. Gericke

foto W.L.A. Gericke
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Marineofficier die het tot kapitein ter zee bracht en inspecteur van de artillerie der marine was. Werd tussentijds (de derde) minister van Marine in het kabinet-Heemskerk Azn. i, maar trad al na een half jaar af, nadat zijn plannen voor vlootuitbreiding waren afgewezen. Na zijn ministerschap zonder succes conservatief kandidaat voor de Tweede Kamer.

conservatief
in de periode 1885-1887: minister

1.

Personal data

Surnames
Willem Lodewijk Adolf

Place and date of birth
Vorden, 10 July 1836

Place and date of death
's-Gravenhage, 31 December 1914

2.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

3.

Main functions and occupations

 • inspecteur van de artillerie der Marine, from 1 August 1875 until March 1879
 • bevelhebber Zr.Ms. ramschip "Guinea", from March 1879 until 1 April 1880
 • inspecteur van de artillerie der Marine, from 1 April 1880 until 5 August 1885
 • minister van Marine, from 5 August 1885 until 26 January 1887
 • gepensioneerd, from February 1887 (na aftreden als minister)

Military rank (officer) (4/6)
 • kapitein-luitenant-ter-zee, from 1 July 1875 until 31 January 1882
 • kapitein-ter-zee, from 31 January 1882 until February 1887
 • schout-bij-nacht titulair, from February 1887
 • vice-admiraal titulair (vanaf omstreeks 1891)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid hoofdbestuur Nederlandse Rode Kruis, from 1892 until 1901
 • directeur-administrateur Weduwen- en weezenfonds der militaire officieren bij 's Rijks zeemacht, around 1895

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad af nadat zijn plannen voor de aanbouw van nieuwe schepen in de Tweede Kamer op tegenstand waren gestuit. De Tweede Kamer nam op 18 december 1886 met 30 tegen 26 stemmen een amendement-Goeman Borgesius aan, waardoor de betreffende post op de begroting van Marine werd geschrapt.

Private life
 • Nam op Borneo (in 1857) en in Djambi (1859) deel aan krijgsverrichtingen

Campaign trail
 • Was bij de algemene verkiezingen in 1888 Tweede Kamerkandidaat in het district 's-Gravenhage. Hij kreeg echter slechts een gering aantal stemmen.

7.

Publications

Publications
 • "N.R.C.", 2 januari 1915
 • Wie is dat? 1902
 • Ned. Patriciaat, 1965

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.