Dr. H.C.J.H. (Henri) Gelissen

foto Dr. H.C.J.H. (Henri) Gelissen
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Limburgse scheikundige, ondernemer en hoogleraar, die tegen de zin van zijn partij en de bevriende Kamerfractie in 1935 Steenberghe opvolgde als minister van Economische Zaken in het tweede kabinet-Colijn i. Bracht in de betrekkelijk korte tijd dat hij minister was wel enkele wetten tot stand, zoals de Vestigingswet Detailhandel en een wet over financiering van nieuwe industriële bedrijven. Voor en na zijn ministerschap directeur van de Limburgse elektriciteitsmaatschappij en actief in het Limburgse economische leven. Had een bourgondische levensstijl.

RKSP
in de periode 1935-1937: minister

1.

First names

Henri Caspar Joseph Hubert (Henri)

2.

Personal data

Place and date of birth
Venlo, 15 May 1895

Place and date of death
Wassenaar, 20 May 1982

3.

Party/Movement

Party/Parties
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Main functions and occupations

 • directeur N.V. "Maatschappij tot verkoop van den Elektrischen stroom der Staatsmijnen in Limburg" (later Provinciale Limburgsche Electriciteits-Maatschappij), from 1 August 1930 until 16 March 1966 (op non-actief tussen 6 juni 1935 en 29 juni 1937)
 • buitengewoon hoogleraar technische industrieleer en warenkennis, R.K. Handels-Hogeschool te Tilburg, from September 1930 until 6 June 1935
 • minister van Economische Zaken, from 6 June 1935 until 2 September 1935 (departement gesplitst)
 • minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, from 2 September 1935 until 24 June 1937

Internment
geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid bestuur Stichting Reactor Centrum Nederland
 • voorzitter ANVV (Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer)

Honorary positions
erevoorzitter Union Internationale d'Electrothermie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1936 de Prijsopdrijvings- en hamsterwet tot stand. Deze wet moest onverantwoorde prijsstijgingen of voorraadvorming in geval van oorlog of oorlogsgevaar voorkomen. Er kon een algemeen verbod tegen prijsopdrijving worden uitgevaardigd.
 • Bracht in 1937 de Vestigingswet Kleinbedrijf tot stand. Deze wet voerde vestigingseisen in om zo de oprichting van weinig levensvatbare winkels tegen te gaan.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd minister tegen de zin van de leiding van de RKSP

Private life (3/4)
 • Onder zijn leiding werden fabrieken voor de bereiding van organische peroxyden in Cosswig en Buffalo gebouwd
 • Bekleedde twee bijzondere leerstoelen voor leervak recht der industriële eigendom ingesteld aan de Technische Hogeschool in Delft en de Rijksuniversiteit Utrecht
 • Richtte tijdens de Tweede Wereldoorlog de N.V. Samenwerkende Electriciteits-Produktiebedrijven op

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.