F.L. Geerling

foto F.L. Geerling
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Conservatieve marineofficier en commandant van de zeemacht in Nederlands-Indië, die in het kabinet-Heemskerk Azn. i minister van Marine was. Trad af nadat zijn plannen door het parlement waren bestreden. Klom bij de Marine op tot vice-admiraal en was vanaf 1852 bevelhebber op diverse schepen.

conservatief
in de periode 1883-1884: minister

1.

First names

Frederik Lambertus

2.

Personal data

Place and date of birth
Maastricht, 4 May 1815

Place and date of death
's-Gravenhage, 12 January 1894

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

4.

Main functions and occupations

  • Commandant der Zeemacht en chef departement van Marine te Nederlands-Indië, from 15 January 1874 until 1 August 1877 (benoemd bij K.B. van 30 september 1873)
  • ambteloos, gepensioneerd als vice-admiraal, from 1 August 1877 until 23 April 1883
  • minister van Marine, from 23 April 1883 until 19 April 1884

Military rank (officer) (2/6)
  • schout-bij-nacht, from 16 November 1872 until 17 June 1875
  • vice-admiraal, from 17 June 1875

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Hoewel zijn begroting in beide Kamers werd aangenomen, trad hij na de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer af. Tijdens het Eerste Kamerdebat had de minister moeten verklaren zijn plannen inzake het auxiliair eskader en de opleidingsschepen in te zullen trekken. Formeel was zijn gezondheid de reden voor zijn ontslag.

Private life
  • Zijn ouders hadden hem oorspronkelijk voorbestemd voor de dienst der kerk, maar geen roeping hebbende ging hij bij de marine
  • Nam in 1870/1871 deel aan een expeditie naar de West-Indische wateren in verband met een conflict met Venezuela

Campaign trail
  • Was in 1866 bij tussentijdse verkiezingen Tweede Kamerkandidaat in het district Leiden, waarbij hij slechts een gering aantal stemmen kreeg

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.