J. Enslie

foto J. Enslie
bron: Gemeentearchief Den Haag
Source: Parlement.com.

Marineofficier uit een oorspronkelijk Engelse familie, die in 1852 E. Lucas opvolgde als minister van Marine in het eerste kabinet-Thorbecke i. Ging na de Aprilbeweging over naar het kabinet-Van Hall/Donker Curtius i, maar werd in 1854 door de liberalen, die weinig vertrouwen in zijn beleid hadden, ten val gebracht. Was voor hij minister werd commandant op diverse schepen en korte tijd directeur van de Marine in Den Helder.

technocraat
in de periode 1851-1854: minister

1.

First name

James

2.

Personal data

Place and date of birth
Dordrecht, 26 December 1795

Place and date of death
's-Gravenhage, 3 July 1877

3.

Main functions and occupations

 • directeur van Marine te Willemsoord, from 1 May 1851 until 1 November 1851
 • minister van Marine, from 1 November 1851 until 16 December 1854
 • gepensioneerd, from 30 June 1855

Military rank (officer) (2/6)
 • schout-bij-nacht, from 1 February 1851 until 29 July 1854
 • vice-admiraal, from 29 July 1854 until 1 July 1855

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Stelde in 1852 een commissie in om vraagpunten over het zeewezen van de staat te onderzoeken. De commissie kwam onder voorzitterschap van prins Hendrik.
 • Onder het eerste kabinet-Thorbecke en daarna het kabinet-Van Hall/Donker Curtius werd door hem de opleiding der adelborsten aan boord ingesteld, waaruit later het Instituut der Marine te Willemsoord voortkwam.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1854 de wet inzake enige veranderingen in het bestraffen van misdrijven door het krijgsvolk te water gepleegd, waarbij onder meer het kielhalen werd afgeschaft

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Nadat op 11 december 1854 de Tweede Kamer de begroting van Marine met 36 tegen 25 stemmen had verworpen, nam hij ontslag. De Tweede Kamer stelde hem verantwoordelijk voor het verval van de marine. Tot de tegenstemmers behoorden veel liberalen, onder wie Thorbecke, maar ook antirevolutioniaren en conservatieven, zoals Kien, Baud en Taets van Amerongen.

Private life
 • De familie Enslie was oorspronkelijk van Engelse afkomst
 • Was betrokken bij gevechtshandelingen in Nederlands-Indië

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.