Jhr.Mr. P.J.A.M. (Joseph) van der Does de Willebois

foto Jhr.Mr. P.J.A.M. (Joseph) van der Does de Willebois
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: M.W. Jurriaanse
Source: Parlement.com.

Katholieke bewindsman die na een rechterlijke carrière (o.a. procureur-generaal) Commissaris van de Koning in Limburg werd. In die functie regelmatig betrokken bij internationale kwesties en op grond daarvan aangezocht als minister van Buitenlandse Zaken. Maakte zowel deel uit van het kabinet-Heemskerk/Van Lynden van Sandenburg i als van het kabinet-Heemskerk Azn. i Was bevriend met de koning, die hem in de adelstand verhief.

conservatief (katholiek)
in de periode 1856-1885: minister, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Pieter Joseph August Marie (Joseph)

Changes in name or title
 • P.J.A.M. Willebois, from 17 February 1816 until 28 August 1856
 • Mr. P.J.A.M. van der Does de Willebois, from 28 August 1856 until 18 October 1877
 • Jhr.Mr. P.J.A.M. van der Does de Willebois, from 18 October 1877

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 17 February 1816

Place and date of death
's-Gravenhage, 15 September 1892

2.

Party/Movement

Party/Movement
gematigd liberaal, neigend naar conservatisme

3.

Main functions and occupations

 • officier van justitie, Arrondissementsrechtbank te Roermond, from 1 August 1847 until 1 May 1851
 • advocaat-generaal Provinciaal Gerechtshof te Arnhem, from 1 May 1851 until 1 August 1855
 • procureur-generaal Provinciaal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, from 1 August 1855 until 1 October 1856
 • Commissaris des Konings in Limburg, from 1 October 1856 until 27 August 1874 (benoemd bij K.B. van 12 september 1856)
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 27 August 1874 until 3 November 1877
 • ambteloos, from November 1877 until April 1883
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 23 April 1883 until 1 November 1885

Formal job title
 • minister van staat, from 31 October 1885 until 15 September 1892

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

auditeur Schuttersraad der dienstdoende schutterij te 's-Hertogenbosch, until 1 November 1842

Derived functions
(tijdelijk) secretaris van de ministerraad (kabinet-Heemskerk/Van Lynden van Sandenburg), from August 1874 until November 1877

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Activities as minister
 • Bracht in 1877 een nieuwe regeling voor de diplomatieke dienst tot stand

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Was wegens zijn werkzaamheid en welsprekendheid populair in Limburg; tot verbazing van velen werd hij minister in het kabinet-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg
 • Had als Commissaris des Konings vanwege de ligging van Limburg vele internationale zaken te regelen
 • Nam in verband met zijn gezondheid ontslag, wat hem bij K.B. van 28 oktober 1885 per 1 november werd verleend

Private life
 • Zijn vader was officier van gezondheid en eerste geneesheer van de hospitalen te 's-Hertogenbosch
 • P.S. van Son was zijn voogd
 • Door tweede huwelijk financieel onafhankelijk geworden

Anecdotes and citations
 • Was bevriend met de koning en maakte met hem op mooie zomeravonden wandelingetjes langs het strand van Scheveningen

Non-acceptance of political functions
 • minister van Justitie, July 1874 (tijdens de formatie-Heemskerk; later werd hem Buitenlandse Zaken aangeboden)

Titles of nobility
 • jonkheer (bij Koninklijk Besluit nr. 2 van 18 okt. 1877 in de adelstand verheven)

8.

Publications

Publications
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel X, 1209
 • M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"
 • C.B. Wels, "Willebois, Pieter Joseph August Marie de (1816-1892)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 659

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.