W. (Wouter) Cool

foto W. (Wouter) Cool
bron: Het Geheugen van Nederland
Source: Parlement.com.

Doopsgezinde officier, die na een Indische militaire loopbaan directeur van de Hogere Krijgsschool werd. Ondanks liberale sympathieën werd hij minister van Oorlog in het rechtse kabinet-Heemskerk i. Bereidde veel wetsvoorstellen voor, zoals een nieuwe Militiewet. Door zijn voortijdige aftreden na een conflict met de Tweede Kamer kon hij die voorstellen niet meer zelf verdedigen. Kwam scherp en onomwonden voor zijn mening uit, maar gold wel als een sympatieke figuur.

partijloos
in de periode 1909-1928: minister, lid Raad van State

1.

First name

Wouter (Wouter)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 26 May 1848

Place and date of death
's-Gravenhage, 20 November 1928

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

Party/Parties
partijloos

4.

Main functions and occupations

 • minister van Oorlog, from 27 July 1909 until 4 January 1911
 • ambteloos, from 1 June 1911 until 16 April 1913
 • lid Raad van State, from 16 April 1913 until 20 November 1928 (benoemd bij K.B. van 1 april 1913)

Military rank (officer) (2/8)
 • generaal-majoor der genie, from 1 November 1907 until 31 March 1911
 • luitenant-generaal der genie, from 31 March 1911 (vanaf 1 juni 1911 titulair)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

lid voorzitter Commissie belast met directie der Weduwen- en Wezenkas voor Officieren van de Landmacht, from 1912 until 16 April 1913

Derived functions (2/3)
 • lid afdeling Marine (Raad van State)
 • lid afdeling Waterstaat (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd minister nadat C.J. Snijder en jhr. L.C. van den Brandeler hadden geweigerd
 • Had een groot aandeel bij de voorbereiding van een nieuwe Militiewet
 • Trad af nadat de Tweede Kamer op 17 december 1910 met 36 tegen 31 stemmen een motie-Duymaer van Twist c.s. had aangenomen betreffende de financiële positie der officieren. In die motie werd gevraagd om niet alleen de officierstraktementen, maar ook de pensioenen van officieren te verhogen.

Private life
 • Zijn begrafenis werd bijgewoond door prins Hendrik
 • Werd geboren uit het tweede huwelijk van zijn vader

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.