Jhr. E.A.O. de Casembroot

foto Jhr. E.A.O. de Casembroot
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Officier en vertrouweling van de koning. Zijn ouders kwamen uit Breda, maar hij werd zelf op het eiland Tholen geboren waar zijn vader burgemeester was. Werd officier bij de Grenadiers en was daarna gouverneur van de Prins van Oranje. In het kabinet-Van Hall/Van Heemstra i en het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt/Van Heemstra i minister van Oorlog. Stond bij veel Kamerleden niet zo goed aangeschreven, omdat hij weinig op had met het parlementaire stelsel. Thorbecke vroeg hem niettemin in 1862 minister van Oorlog te worden in zijn kabinet, maar hij weigerde toen.

conservatief
in de periode 1859-1865: minister, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Eduard August Otto

Place and date of birth
Oud-Vossemeer (Zld.), 20 June 1812

Place and date of death
's-Gravenhage, 28 September 1883

2.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

3.

Main functions and occupations

 • gedetacheerd bij het Militaire Huis van Z.M. de Koning, ondergouverneur van 's Konings zonen, from 1849 until 8 January 1850
 • Gouverneur van Z.K.H. de Prins van Oranje, from 8 January 1850 until 4 September 1858
 • buitenlands verlof, met behoud van tractement, from 4 September 1858 until 1 September 1859
 • minister van Oorlog, from 1 September 1859 until 31 January 1862
 • lid Raad van State, from 1 July 1862 until 1 November 1865 (benoemd bij K.B. van 27 juni 1862; eervol ontslag bij K.B. van 14 oktober 1865)

Military rank (officer) (4/7)
 • majoor der Generale Staf, from 10 May 1853 until September 1858
 • kolonel der Generale Staf, from September 1858 until 3 September 1860
 • generaal-majoor, from 3 September 1860
 • luitenant-generaal, around 1879

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • kamerjonker in bijzondere dienst van koningin Wilhelmina, from 30 January 1820 until 12 October 1837
 • adjundant in buitengewone dienst van koning Willem III, from 18 June 1852 until 28 September 1883

Derived functions
lid afdeling Marine en Oorlog (Raad van State)

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1861 samen met minister Van Heemstra de Wet op de Nationale Militie tot stand. Deze wet regelde de omvang, samenstelling en organisatie van de militie. De omvang van de militie werd bepaald op 55.000 man, waarvoor zoveel mogelijk vrijwilligers werden geworven. Aanvulling vond plaats via loting uit mannelijke ingezeten van 20 jaar, met een jaarlijks contingent van 11.000. Onder meer enige zoons waren vrijgesteld. Het was voor uitgelotenen mogelijk zich tegen betaling te laten vervangen (plaatsvervanging).

7.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn vader was burgemeester van Sint Maartensdijk
 • Een zwager van hem was burgemeester van Sint Maartensdijk en van Scherpenisse

Non-acceptance of political functions
 • minister van Oorlog, January 1862 (formatie-Thorbecke)

8.

Publications

Publications
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VII, 281

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.