J.A. van den Bosch

foto J.A. van den Bosch
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Adjudant van de Prins van Oranje en van koning Willem III, die in het koninklijke kabinet-Van Zuylen van Nijevelt i minister van Oorlog was. Na zijn aftreden chef van de Generale Staf, die hijzelf naar Pruisisch model had omgevormd. Overleed enige maanden voor het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog.

technocraat
in de periode 1866-1868: minister

1.

Personal data

Surnames
Johannes Adrianus

Place and date of birth
Zuilen (thans gem. Utrecht), 3 January 1813

Place and date of death
Arnhem, 16 February 1870

2.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

3.

Main functions and occupations

 • adjudant van Z.K.H. de Prins van Oranje, from 3 September 1858 until 1 June 1863
 • adjudant van Z.M. koning Willem III, from 1 June 1863 until 1 June 1866
 • minister van Oorlog, from 1 June 1866 until 4 June 1868
 • adjudant-generaal Grote Staf van het leger, from 1 July 1868 until 1 October 1868
 • chef van de Generale Staf, from 1 October 1868 until 16 February 1870

Military rank (officer) (4/7)
 • majoor der Generale Staf, from 15 October 1857 until 1 February 1860, remark: 08-10
 • luitenant-kolonel der Generale Staf, from 1 February 1860 until 1 August 1864
 • kolonel der Generale Staf, from 1 August 1864 until 31 May 1866, remark: 17-07
 • generaal-majoor der Grote Staf, from 31 May 1866 until 16 February 1870

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • adjudant in buitengewone dienst van Z.M. koning Willem III, from February 1866 until 16 February 1870
 • grootofficier des Konings, from 18 June 1868

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Besloot tot de opheffing in 1867 van een aantal vestigingswerken, onder meer bij Bergen op Zoom, Bath en Venlo. Daarmee werd een eerste stap gezet naar concentratie van de verdediging.
 • Op 9 juli 1867 verwierp de Eerste Kamer met 19 tegen 15 stemmen de door hem en minister Heemskerk verdedigde ontwerp-Schutterijwet, onder meer vanwege de grotere lasten voor plattelandsgemeenten en de gevreesde impopulariteit van de wet
 • Voerde in 1868 de Generale Staf in naar Pruisisch voorbeeld

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1866 de Inkwartieringswet in het Staatsblad, die de inkwartiering, het onderhoud en de transporten van miliciens regelde, alsmede de leveringen aan het leger en de vestingen

7.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn schoonvader was gemeenteraadslid

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.