N. Bosboom

foto N. Bosboom
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Source: Parlement.com.

Minister van Oorlog in het kabinet-Cort van der Linden i tijdens de Eerste Wereldoorlog. Klom bij de artillerie op tot kolonel. Mengde zich als publicist in defensiedebatten. Kon mede door zijn bruuske optreden moeilijk overweg met Kamerleden. Stapte op nadat de Tweede Kamer een hem onwelgevallige motie had aangenomen over het onder de wapenen houden van bepaalde lichtingen dienstplichtigen.

oud- of vrije liberalen
in de periode 1913-1917: minister

1.

Personal data

Surnames
Nicolaas

Place and date of birth
's-Gravenhage, 30 September 1855

Place and date of death
's-Gravenhage, 14 November 1937

2.

Party/Movement

Party/Movement
vrij-liberaal

Party/Parties
Bond van Vrij-Liberalen, from 1906

3.

Main functions and occupations

 • commandant, Korps rijdende artillerie (zgn. Gele Rijders) te Arnhem, from 1 May 1905 until March 1910
 • commandant, tweede regiment veldartillerie te 's-Gravenhage, from 15 March 1910 until 15 March 1912 (ontslag op eigen verzoek)
 • gepensioneerd, from 15 March 1912 until 29 August 1913 (pensioen van f 2100 per jaar)
 • minister van Oorlog, from 29 August 1913 until 15 May 1917
 • ambteloos, from 15 May 1917

Military rank (officer) (4/8)
 • luitenant-kolonel, from 1 January 1907 until 1 April 1910
 • kolonel, from 1 April 1910 until 26 August 1913
 • generaal-majoor, from 26 August 1913 until 15 January 1918
 • luitenant-generaal, 15 January 1918

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid legercommissie inzake onderzoek naar opleiding der militie bij de infanterie, from 1910 until 1913
 • lid Legercommissie, from 1910

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Onder zijn ministerschap vond op 31 juli 1914 een volledige mobilisatie plaats van land- en zeemacht. Opperbevelhebber werd C.J. Snijders. De mobilisatie verliep in zijn algemeenheid vlot.
 • Hij kreeg na enige tijd te maken met diverse problemen rond de huisvesting en verlofregelingen en met de geringe mogelijkheden voor nuttige tijdsbesteding voor de gemobiliseerden.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1916 de Landstormwet tot stand, waardoor mannen onder de 30 jaar die niet dienstplichtig waren voor Landstormdienst konden worden opgeroepen. Zij moesten met name de oudere lichtingen van de Landweer aflossen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Na de mobilisatie werd het leger geconsolideerd, ten gevolge waarvan de nodige uitbreiding een afmattende strijd in de Staten-Generaal veroorzaakte, waarbij Bosboom als zondebok aller tekortkomingen werd beschouwd
 • Was pro-Brits
 • Trad af na aanneming (op 10 mei 1917) door de Tweede Kamer van de motie-Marchant, waarin zijn besluit werd betreurd om de landstormjaarklasse 1908 (geboren in 1888) op te roepen, in plaats van de landstormklasse 1918 (geboren in 1898).

Private life (3/4)
 • Hij was begonnen als vrijwilliger bij de artillerie en doorliep verschillende rangen
 • Zijn schoonvader, C. van Andel Tzn., was burgemeester van Gorinchem (1881-1895)
 • Zijn vader overleed in november 1862. Na het overlijden van zijn vader kwam hij onder de hoede van zijn oom, de schilder J. Bosboom (echtgenoot van de schrijfster Bosboom-Toussaint).

Campaign trail
 • In 1909 als vrije-liberaal gekandideerd voor Tweede Kamer, maar niet gekozen. Was kandidaat in het district Amsterdam V.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • J.W. Bonebakker, "Twee verdienstelijke officieren" (1974) (over Bosboom en Snijders)
 • G.A.M. Beekelaar, "Bosboom, Nicolaas (1855-1937)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 50
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • J.A. de Bruijn, scriptie Staatkundig-Historische Studien RU Leiden (1982)
 • Wie is dat? 1902

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.