N. Bosboom

foto N. Bosboom
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Source: Parlement.com.

Minister van Oorlog in het kabinet-Cort van der Linden i tijdens de Eerste Wereldoorlog. Klom bij de artillerie op tot kolonel. Mengde zich als publicist in defensiedebatten. Kon mede door zijn bruuske optreden moeilijk overweg met Kamerleden en kwam bovendien in conflict met opperbevelhebber Snijders en de koningin. Stapte op nadat de Tweede Kamer een hem onwelgevallige motie had aangenomen.

oud- of vrije liberalen
in de periode 1913-1917: minister

1.

First name

Nicolaas

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 30 September 1855

Place and date of death
's-Gravenhage, 14 November 1937

3.

Party/Movement

Party/Movement
vrij-liberaal

Party/Parties
Bond van Vrij-Liberalen, from 1906

4.

Main functions and occupations

 • gepensioneerd, from 15 March 1912 until 29 August 1913 (pensioen van f 2100 per jaar)
 • minister van Oorlog, from 29 August 1913 until 15 May 1917
 • ambteloos, from 15 May 1917

Military rank (officer) (2/8)
 • generaal-majoor, from 26 August 1913 until 15 January 1918
 • luitenant-generaal, 15 January 1918

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid legercommissie inzake onderzoek naar opleiding der militie bij de infanterie, from 1910 until 1913
 • lid Legercommissie, from 1910

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Onder zijn ministerschap vond op 31 juli 1914 een volledige mobilisatie plaats van land- en zeemacht. Opperbevelhebber werd C.J. Snijders. De mobilisatie verliep in zijn algemeenheid vlot.
 • Hij kreeg na enige tijd te maken met diverse problemen rond de huisvesting en verlofregelingen en met de geringe mogelijkheden voor nuttige tijdsbesteding voor de gemobiliseerden.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1916 de Landstormwet tot stand, waardoor mannen onder de 30 jaar die niet dienstplichtig waren voor Landstormdienst konden worden opgeroepen. Zij moesten met name de oudere lichtingen van de Landweer aflossen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Na de mobilisatie werd het leger geconsolideerd, ten gevolge waarvan de nodige uitbreiding een afmattende strijd in de Staten-Generaal veroorzaakte, waarbij Bosboom als zondebok aller tekortkomingen werd beschouwd
 • Was pro-Brits
 • Trad af na aanneming (op 10 mei 1917) door de Tweede Kamer van de motie-Marchant, waarin zijn besluit werd betreurd om de landstormjaarklasse 1908 (geboren in 1888) op te roepen, in plaats van de landstormklasse 1918 (geboren in 1898).

Private life (3/4)
 • Hij was begonnen als vrijwilliger bij de artillerie en doorliep verschillende rangen
 • Zijn schoonvader, C. van Andel Tzn., was burgemeester van Gorinchem (1881-1895)
 • Zijn vader overleed in november 1862. Na het overlijden van zijn vader kwam hij onder de hoede van zijn oom, de schilder J. Bosboom (echtgenoot van de schrijfster Bosboom-Toussaint).

Campaign trail
 • In 1909 als vrije-liberaal gekandideerd voor Tweede Kamer, maar niet gekozen. Was kandidaat in het district Amsterdam V.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.