J.W. Blanken

Source: Parlement.com.

Artillerie-officier uit Oost-Friesland, die minister van Oorlog was in de kabinetten-Thorbecke II en -Fransen van de Putte. Had in 1831 meegevochten in de Tiendaagse Veldtocht en commandeerde later het tweede regiment vestingartillerie. Minister tijdens de oorlogen tussen Pruisen en Denemarken en Pruisen en Oostenrijk, die de zorgen over de verdediging van het grondgebied deden toenemen. Kon als minister echter weinig verbeteren aan de slechte toestand van de Nederlandse defensie.

liberaal
in de periode 1862-1866: minister

1.

Personal data

Surnames
Johann Wilhelm

Place and date of birth
Emden (Koninkrijk Hannover, Dld.), 27 June 1806

Place and date of death
Bloemendaal, 25 June 1880

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

3.

Main functions and occupations

 • majoor, tweede regiment veldartillerie te Leiden, from 16 May 1857 until 1 March 1859
 • stafofficier, regiment veldartillerie te Amersfoort, from 1 March 1859 until 16 August 1860
 • commandant, tweede regiment vestingartillerie te Naarden, from 16 August 1860 until 1 February 1861
 • directeur stapel- en constructiemagazijnen van de artillerie, from 1 February 1861 until 1 February 1862
 • minister van Oorlog, from 1 February 1862 until 1 June 1866
 • minister van Marine ad interim, from 5 February 1866 until 1 June 1866 (vanwege ziekte en na het overlijden van minister Huyssen van Kattendijke)

Military rank (officer) (4/8)
 • luitenant-kolonel der artillerie, from 1 March 1859 until 1 March 1861
 • kolonel der artillerie, from 1 March 1861 until 1 March 1863
 • generaal-majoor der artillerie, from 1 March 1863 until 8 December 1866
 • luitenant-generaal b.d., 8 December 1866

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • adjudant in buitengewone dienst van koning Willem III, from 24 January 1866 until 25 June 1880
 • lid Kapittel der Militaire Willemsorde, around 1872

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

Private life
 • Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van W.J.L. Grobbée, minister
 • Werd op 19 januari 1852 genaturaliseerd tot Nederlander

7.

Publications

Publications
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 364

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.