J.G. van den Bergh

foto J.G. van den Bergh
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotocollectie GAM
Source: Parlement.com.

Katholieke, uit Limburg afkomstige ingenieur die in het kabinet-Heemskerk Azn. i minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid was. Was niet opgeleid aan de Koninklijke Academie in Delft, maar volgde een praktijkopleiding. Speelde als ingenieur vooral een rol bij de aanleg van spoorwegen en spoorwegbruggen, zoals de Moerdijkbrug. Was als minister niet erg succesvol en bracht weinig wetgeving tot stand. Trad vanwege zijn gezondheid voortijdig af.

conservatief (katholiek)
in de periode 1883-1887: minister

1.

Personal data

Surnames
Joannes Gregorius

Changes in name or title
J.G. Vandenbergh

Place and date of birth
Wijk (gem. Maastricht), 23 December 1824

Place and date of death
Maastricht, 27 May 1890

2.

Main functions and occupations

 • eerstaanwezend ingenieur, aanleg der staatsspoorwegen, from 27 July 1863 until 25 January 1876
 • hoofdingenieur Staatsspoorwegen te Breda, from 1 February 1876 until 1 April 1876
 • hoofdingenieur Staatsspoorwegen te Arnhem, from 1 April 1876 until 22 April 1883
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, from 23 April 1883 until 11 July 1887
 • ambteloos, from July 1887

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

lid Rijkscommissie voor Monumentenbehoud

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activities

Policy-making activities as minister
 • In 1885 verwierp de Eerste Kamer een door hem verdedigd wetsvoorstel over de exploitatie van de spoorlijn Amersfoort-Kesteren-Nijmegen. Het Tweede Kamerlid Bahlmann interpelleerde hem hierover op 23 december 1885.
 • Tijdens zijn ministerschap werd de voltooiing van het Merwedekanaal voorbereid en besloten tot verlegging van het Oude Maasje

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1884 een wet in het Staatsblad over het vervoer, de in-, uit- en doorvoer en opslag van buskruit en ander lichtontvlambare of ontplofbare stoffen. Voor het vervoer was een vergunning van de Commissaris des Konings nodig. Doorvoer moest onder geleide van door de minister aangewezen ambtenaren plaatsvinden.
 • Bracht in 1885 een wet tot stand betreffende opruiming en beheer van vaartuigen en andere voorwerpen in openbare binnenwateren gestrand, gezonken, aan de grond geraakt of vastgelopen. De beheerders van openbare binnenwateren kregen de bevoegdheid om op te ruimen wat gevaar opleverde voor de scheepvaart. De eigenaar van een vastgelopen vaartuig moest hiervan in kennis worden gesteld. De kosten konden op de eigenaar worden verhaald.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1886 enige tijd afwezig vanwege zijn gezondheid en kreeg op 10 juni 1887 een maand verlof om te herstellen. Hij vertrok toen naar Bad Ems. Legde na die maand echter zijn ministersambt neer.
 • Weigerde in 1888 een kandidatuur voor de Tweede Kamer in het district Grave

Private life (3/4)
 • Door minister Van Heemstra werd in belang van Delftse academici bepaald, dat alleen zij de titel ingenieur mochten voeren. Maar Thorbecke, die na de Aprilbeweging enige jaren Kamerlid voor Maastricht was geweest, droeg hem in afwijking van die regel voor tot eerstaanwezend ingenieur. Als zodanig werd hij op 27 juli 1863 benoemd.
 • Werd naar Arnhem overgeplaatst met de opdracht de aanleg van de lijnen Amersfoort-Nijmegen, Arnhem-Nijmegen en Nijmegen-Venlo te begeleiden. Onder zijn leiding zijn spoorwegbruggen te Venlo, Moerdijk, Arnhem en Nijmegen gebouwd.
 • Had de reputatie van een zeer praktisch ingenieur met helder inzicht, maar bijvoorbeeld bij de bouw van de Moerdijkbrug bleek hij waterbouwkundig onvoldoende onderlegd, getuige de hoge kosten om ontgronding van de tien noordelijke pijlers te bestrijden

Campaign trail
 • Was in 1881 bij de periodieke verkiezingen Tweede Kamerkandidaat in Rotterdam. Werd niet gekozen; kreeg 28 procent van de stemmen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publications

Publications
 • Levensschets en portret door J.L. Cluysenaer in: "De Ingenieur", 7 juni 1890
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 117

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.