G.L. Baud

foto G.L. Baud
Source: Parlement.com.

Neef van J.C. Baud en net als deze minister van Koloniën. G.L. Baud bekleedde die functie in het kabinet-De Kempenaer. Hij trad na een half jaar af na een meningsverschil met zijn ambtgenoten over bekrachtiging van een overeenkomst met de Handel-Maatschappij. Hij vond dat de Staten-Generaal zich niet met de koloniale politiek diende te bemoeien. Was voor hij minister werd bestuurder in Nederlands-Indië. Wees na zijn aftreden benoemingen tot Gouverneur-Generaal en tot minister van Koloniën in het kabinet-Van Hall (1861) af.

conservatief-liberaal
in de periode 1848-1849: minister

1.

First names

Guillaume Louis

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 27 December 1801

Place and date of death
's-Gravenhage, 5 January 1891

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief (met name op koloniaal gebied)

4.

Main functions and occupations

  • directeur van departement der cultures in Nederlands-Indië, from 1 January 1842 until 1 March 1845
  • ambteloos, from March 1845 until 21 November 1848
  • minister van Koloniën, from 21 November 1848 until 18 June 1849 (eervol ontslag bij K.B. van 11 juni 1849)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 20 October 1849 until 1 July 1862
  • koninklijk commissaris, Nederlandsche Handel-Maatschappij, from 1 February 1867 until 1 January 1872

6.

Miscellaneous

algemeen
  • Trad af als minister vanwege een meningsverschil met zijn ambtsgenoten over de vraag of een voorgenomen overeenkomst met de Nederlandse Handelmaatschappij wel of geen bekrachtiging bij wet behoefde; hij was daartegen. De overeenkomst betrof de bepaling dat het Rijk vooralsnog niet een voorschot van 10 miljoen gulden aan de NHM hoefde af te lossen en de voorwaarden waaronder de Maatschappij handel zou drijven met Indië ten behoeve van de staat.

Private life
  • Keerde in 1845 terug naar Nederland vanwege zijn gezondheid
  • Hij was een oom van de schrijver Louis Couperus

Non-acceptance of political functions
  • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, 1850
  • minister van Koloniën, 1861 (bedankt voor functie)

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.