E.G. (Eddie) Stijkel

foto E.G. (Eddie) Stijkel
bron: Nationaal Archief/Lily Eijsten
Source: Parlement.com.

Voortvarende liberale econoom, die carrière maakte in Europa. Adviseerde in 1951 mr. Oud tevergeefs om over Nieuw-Guinea geen kabinetscrisis te maken zolang er zoveel belangrijker problemen om een oplossing vroegen. Was directeur-generaal van Euratom toen hij in 1959 staatssecretaris werd van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-De Quay i. Was daarna werkzaam in het bedrijfsleven en enige jaren de voorman van de Amsterdamse Kamer van Koophandel. Onafhankelijk denkend man.

VVD
in de periode 1959-1963: staatssecretaris

1.

First names

Eildert Geurt (Eddie)

2.

Personal data

Place and date of birth
Arnhem, 17 November 1918

Place and date of death
Bilthoven (gem. De Bilt), 1 October 1982

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met vervoersaangelegenheden), from 15 October 1959 until 24 July 1963
 • lid Raad van Bestuur N.V. Bruynzeel Fabrieken te Zaandam, from 1 June 1964 until 1 October 1967
 • lid Raad van Bestuur N.V. NDU (Nederlandse Dagblad Unie), from 1 October 1967 until 1 June 1972

Responsibilities as minister
 • Was belast met internationale vervoersaangelegen (over weg, water en spoor en door de lucht) en vanaf 1960 tevens met nationale vervoersaangelegenheden, waaronder de aangelegenheden betreffende de Nederlandse Spoorwegen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter permanent overlegorgaan van de Kamers van Koophandel in de E.E.G.-landen
 • diverse commissariaten en adviseurschappen van ondernemingen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Onderhandelde met de Verenigde Staten over landingsrechten van de KLM op de westkust van de Verenigde Staten. De onderhandelingen mislukten in januari 1960.
 • Verdedigde in 1963 namens het kabinet in het parlement de afspraken over het Eems-Dollardgebied en de Rijnkwestie in het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag met Duitsland

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1963 samen met de ministers Veldkamp en Visser de Wet gevaarlijke stoffen (Stb. 313) tot stand, die regels bevat over het vervoer, de verpakking, de aflevering, het bewaren en het opruimen van gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën, munitie, springstoffen en vuurwerk. (6.570)
 • Bracht in 1963 de Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal (Stb. 343) tot stand. Deze wet geeft uitvoering aan artikel 70 van het EGKS-Verdrag over de verplichting tot openbaarmaking van tarieven voor vervoer van kolen en staal in de zes lidstaten, om daarmee vrije concurrentie mogelijk te maken. (6.766)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was omstreeks 1950 belast met de onderhandelingen, die leidden tot de totstandkoming van de Europese Betalings Unie
 • Stond in 1963 op de ontwerp-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer als beoogd woordvoerder Europese zaken, maar trok zich terug vanwege een geschil met het hoofdbestuur van de VVD over een passage in het verkiezingsprogramma over de Nederlandse houding ten opzichte van Frankrijk. Volgens Joekes had hij ook de toezegging verlangd dat hij minister zou worden.

Private life
De familie Stijkel kwam oorspronkelijk uit Appingedam

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.