Dr. H.H. (Harry) Janssen

foto Dr. H.H. (Harry) Janssen
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Source: Parlement.com.

Limburgse aannemerszoon die zich ontwikkelde tot leraar oude talen en hoogleraar in Nijmegen. Vervulde het laatste jaar van het kabinet-De Quay i als KVP'er een vacature als staatssecretaris van Onderwijs. Verdedigde met Cals de ontwerp-Mammoetwet in de Eerste Kamer. Keerde na zijn aftreden terug naar de universiteit waar hij zich beter thuis voelde.

KVP
in de periode 1962-1963: staatssecretaris

1.

First names

Hendrikus Hubertus (Harry)

2.

Personal data

Place and date of birth
Swalmen, 7 September 1910

Place and date of death
Schijndel, 3 September 1982

3.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Main functions and occupations

  • leraar Grieks en Latijn, R.K. "Bisschoppelijk College" te Roermond, from 1935 until 1938
  • lector Griekse- en Latijnse taalkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, from 30 May 1938 until September 1940
  • hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, from September 1940 until 1 June 1962
  • staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (onder andere belast met het lager-, voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs), from 4 June 1962 until 24 July 1963
  • hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, from 1 September 1963 until 1 January 1967

Responsibilities as minister
  • Was als staatssecretaris in het bijzonder belast met a.: lager-, voorbereidend hoger- en middelbaar nijverheidsonderwijs; b. sociaal-pedagogisch onderwijs; c.: vormingsinstituten voor de leerplicht vrije jeugd; d. aangelegenheden waarvan de behartiging hem per geval werd toegewezen (zoals het kleuteronderwijs)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • voorzitter Academische Raad, from 1 January 1967 until 11 January 1975
  • lid Gemengde Commissie tot uitvoering van het Nederlands-Belgisch Cultureel Akkoord

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de 'Mammoetwet' en verdedigde samen met Cals het wetsvoorstel in de Eerste Kamer
  • Diende in 1963 een ontwerp-Wet op het leerlingwezen in. Dit wetsvoorstel werd in 1966 door staatssecretaris Grosheide in het Staatsblad gebracht. (7.178)

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.