Dr. H.H. (Harry) Janssen

foto Dr. H.H. (Harry) Janssen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Source: Parlement.com.

Limburgse aannemerszoon die zich ontwikkelde tot leraar oude talen en hoogleraar in Nijmegen. Vervulde het laatste jaar van het kabinet-De Quay i als KVP'er een vacature als staatssecretaris van Onderwijs. Verdedigde met Cals de ontwerp-Mammoetwet in de Eerste Kamer. Keerde na zijn aftreden terug naar de universiteit waar hij zich beter thuis voelde.

KVP
in de periode 1962-1963: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Hendrikus Hubertus (Harry)

Place and date of birth
Swalmen, 7 September 1910

Place and date of death
Schijndel, 3 September 1982

2.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Main functions and occupations

 • leraar Grieks en Latijn, R.K. "Bisschoppelijk College" te Roermond, from 1933 until 1934
 • leraar Grieks en Latijn, R.K. "Bisschoppelijk College" te Roermond, from 1935 until 1938
 • lector Griekse- en Latijnse taalkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, from 30 May 1938 until September 1940
 • hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, from September 1940 until 1 June 1962
 • staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (onder andere belast met het lager-, voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs), from 4 June 1962 until 24 July 1963
 • hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, from 1 September 1963 until 1 January 1967

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in het bijzonder belast met a.: lager-, voorbereidend hoger- en middelbaar nijverheidsonderwijs; b. sociaal-pedagogisch onderwijs; c.: vormingsinstituten voor de leerplicht vrije jeugd; d. aangelegenheden waarvan de behartiging hem per geval werd toegewezen (zoals het kleuteronderwijs)

4.

Other positions

 • voorzitter Academische Raad, from 1 January 1967 until 11 January 1975
 • lid Gemengde Commissie tot uitvoering van het Nederlands-Belgisch Cultureel Akkoord

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de 'Mammoetwet' en verdedigde samen met Cals het wetsvoorstel in de Eerste Kamer
 • Diende in 1963 een ontwerp-Wet op het leerlingwezen in. Dit wetsvoorstel werd in 1966 door staatssecretaris Grosheide in het Staatsblad gebracht. (7.178)

7.

Publications

Publications
 • C.A.A. Linssen, "Janssen, Hendrikus Hubertus (1910-1982)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 233
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.