Drs. L.J.M. (Louis) van de Laar

foto Drs. L.J.M. (Louis) van de Laar
bron: Fotobureau Stokvis/Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Muzikale Brabantse historicus met een gevarieerde loopbaan. Leraar en onderwijsmanager, muziekrecensent, als KVP'er staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (belast met onder meer jeugdwerk, kunsten en natuurbescherming) in het kabinet-Marijnen i en burgemeester van Bergen op Zoom. Geëngageerd man die als deskundig en plezierig onderhandelaar veel tot stand bracht voor de culturele samenwerking met België en Luxemburg.

KVP
in de periode 1963-1965: staatssecretaris

1.

First names

Louis Josephus Maria (Louis)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 24 December 1921

Place and date of death
Bergen op Zoom, 25 January 2004

3.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Main functions and occupations

  • directeur R.K. "Middelbare Meisjesschool" te Delft, from 1 September 1953 until 1 September 1955
  • rector R.K. "Lodewijk Makeblijde College" te Rijswijk, from 1 September 1955 until 24 October 1963
  • staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (belast met jeugdvorming, bijzonder jeugdwerk, volksontwikkeling, sport, kunsten en natuurbescherming), from 24 October 1963 until 14 April 1965
  • burgemeester van Bergen op Zoom, from 16 October 1965 until 1 September 1981 (vervroegd pensioen op medisch advies)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • lid verenigingsraad VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
  • lid klankbordcommissie museumbeleid, ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Activities as minister (2/3)
  • Vormde in 1964 de Nederlandse Opera om tot Nederlandse Operastichting
  • Vaardigde in 1964 een regeling uit voor de handel in katten en honden. Door de handel aan vergunningen te binden, moeten wantoestanden worden voorkomen.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Was in 1964 de eerste staatssecretaris die namens de regering Nederlandse sporters die op de Olympische Spelen (Winter en Zomer) medailles hadden gewonnen officieel ontving
  • Aan zijn staatssecretariaat kwam in 1965 een einde, omdat minister Vrolijk zelf het cultuurbeleid onder zijn hoede nam en er een staatssecretaris voor maatschappelijk werk kwam.

Private life
Zijn vader was voorzitter van een zangkoor

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.