A.W. (Ab) te Pas

foto A.W. (Ab) te Pas
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Fractieleider van de Nederlandse Middenstandspartij, een partij die in 1971 twee zetels in de Tweede Kamer kreeg. Was voor hij Kamerlid werd directeur van een groothandel in schilderijen in Amsterdam. Kreeg al direct te maken met een conflict in zijn partij, omdat strijd ontstond over de vraag wie fractievoorzitter moest worden: hij of De JongĀ i. Die laatste had de zetel 'overgenomen' van M. Dessing. De ruzie, had spoedig een splitsing tot gevolg. Speelde in de Kamer nauwelijks een rol van betekenis en sprak weinig. Keerde in december 1972 niet terug in het parlement.

NMP
in de periode 1971-1972: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Albertus Wilhelmus (Ab)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 6 August 1910

Place and date of death
Amsterdam, 11 March 1981

3.

Party/Movement

Party/Parties
NMP (Nederlandse Middenstandspartij)

4.

Main functions and occupations

  • chef afdeling opname, GG & GD (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst) te Amsterdam, from 1926 until 1966
  • directeur groothandel in schilderijen, from 1966
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 7 December 1972
  • fractievoorzitter NMP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 7 December 1972

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
  • Voerde in de Tweede Kamer behalve bij de algemene beschouwingen en het debat over regeringsverklaring in 1972 enkele malen het woord bij begrotingsbehandelingen (o.a. Economische Zaken). Had met name belangstelling voor fiscale maatregelen op autogebied. Voerde voorts het woord bij de behandeling van een wetsvoorstel over samenvoeging van Gennep en Ottersum en over een grenswijziging van de gemeente Papendrecht.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Volgens vicevoorzitter Jacques de Jong was Te Pas in de verkiezingsstrijd bewust op de achtergrond getreden, omdat De Jong beter kon debatteren. Na de verkiezingen zou Te Pas zijn teruggekomen op de belofte om geen fractievoorzitter te worden. De Jong was als tweede voor de NMP Kamerlid geworden, nadat M.W.P.M. Dessing 'vrijwillig' zou hebben afgezien van zijn zetel. De ruzie tussen Te Pas en De Jong leidde tot splitsing van de fractie.
  • Moest in november 1972 na een kort geding het royement van NMP-oprichter en -penningmeester M. Dessing ongedaan maken

Private life
Een belangrijke rol in de NMP werd gespeeld door zijn schoonzoon H. Kamping, een handelaar in autopoetsartikelen. Kamping was secretaris van de NMP.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.