Mr. M. (Michiel) Patijn

foto Mr. M. (Michiel) Patijn
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Topambtenaar, staatssecretaris en Kamerlid uit een familie met veel public spirit en belangstelling voor Europese samenwerking. Broer van Schelto i en zoon van een PvdA-Tweede Kamerlid. Werd na een ambtelijke loopbaan bij BuZa en EZ door Bolkestein i kort voor diens aftreden tot SG van Defensie benoemd. Speelde een belangrijke rol bij de afslanking bij defensie na de val van de Berlijnse Muur. In het eerste kabinet-Kok i staatssecretaris van Europese Zaken en daarna drie jaar Tweede Kamerlid voor de VVD. Trad in die functies niet erg op de voorgrond; was meer diplomaat dan politicus. In 2001-2005 was hij ambassadeur bij de NAVO in Brussel.

VVD
in de periode 1994-2001: staatssecretaris, secretaris-generaal

1.

Personal data

Surnames
Michiel (Michiel)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 19 August 1942

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), around 1963 until 1978
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • plaatsvervangend directeur directie bilaterale zaken, ministerie van Economische Zaken, from 1981 until 1985
 • directeur directie bilaterale zaken, ministerie van Economische Zaken, from 1985 until 1 July 1988
 • directeur Europese zaken, ministerie van Economische Zaken, from 1 July 1988 until 1 December 1989
 • secretaris-generaal ministerie van Defensie, from 1 December 1989 until 22 August 1994
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), from 22 August 1994 until 3 August 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 1 April 2001
 • permanent vertegenwoordiger bij de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie), from 1 April 2001 until 1 May 2005

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de samenwerking in en de integratie van Europa; 2. bilaterale en multilaterale (inclusief wereldwijde) aangelegenheden op economisch en sociaal terrein, op cultureel, wetenschappelijk en technologisch terrein; 3. verkeersaangelegenheden; 4. aangelegenheden betreffende het milieu, een en ander voorzover de minister de behandeling daarvan niet aan zichzelf voorbehield.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Derived functions
 • plaatservangend lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, from November 1998 until 2001
 • voorzitter algemene commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1998 until 1 April 2001

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met Europese samenwerking en justitie (algemeen justitiebeleid)

Policy-making activities as minister
 • Had een groot aandeel in de voorbereiding van de Europese top van Amsterdam (juni 1997), die leidde tot het Verdrag van Amsterdam

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1994 een wet tot stand tot Goedkeuring van het Verdrag van Korfoe over uitbreiding van de EU per 1 januari 1995 met Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden. In een referendum wees de Noorse bevolking de toetreding af. (23.867)
 • Bracht in 1997 een wet tot stand tot Goedkeuring van het op 6 november 1992 te Madrid tot stand gekomen Protocol betreffende de toetreding van Griekenland tot het Akkoord van Schengen (23.584)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • 'Overleefde' in november 1997 samen met staatssecretaris Schmitz een motie van afkeuring van de oppositie n.a.v. het onjuist en onvolledig informeren van de Kamer over de monitoring van teruggezonden Iraanse vluchtelingen. Hij was ervan op de hoogte dat die monitoring in december 1996 was stopgezet, maar had dat niet in de openbaarheid gebracht en het slechts in bedekte termen aan ambtenaren van Justitie gemeld.

Private life
 • Zijn echtgenote was psychiater

9.

Publications

Publications
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • Ned. Patriciaat, 1964

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.