Drs. J.J.M. (Jan) Oostenbrink

foto Drs. J.J.M. (Jan) Oostenbrink
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Katholieke econoom die carrière maakte in de vakorganisaties van middenstanders en het grootwinkelbedrijf. Werd als 34-jarige KVP'er tot zijn verrassing benoemd tot staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Biesheuvel i. Regelde de wettelijke beroepsbescherming van niet-registeraccountants. Was meer technocraat dan politicus.

KVP
in de periode 1971-1973: staatssecretaris

1.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 18 August 1936

2.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder andere belast met het midden- en kleinbedrijf en toerisme), from 17 July 1971 until 11 May 1973
 • algemeen secretaris Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, from 1 July 1982 until 1 January 1984
 • hoofddirecteur VVAA-groep B.V. te Utrecht, from 1 January 1985 (de verzekeringsorganisatie van de Nederlandsche Vereeniging van Artsen-Automobilisten)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met aangeleden betreffende 1. het midden- en kleinbedrijf; 2. detailhandel, ambacht en dienstverlening; 3. toerisme; 4. het ijkwezen; 5. het accountantswezen en 6. de Kamers van Koophandel

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Previous (2/4)
 • voorzitter Stuurgroep Dienstenonderzoek, from 1980 until 1984
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Luchthaven Schiphol, from September 1983 until 1985

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Richtte zich in zijn beleid op integratie van de belangen van het midden- en kleinbedrijf in het totale regeringsbeleid

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1972 samen met staatssecretaris Van Veenendaal de Wet op het Consumptief geldkrediet (Stb. 399) tot stand. In de nieuwe wet, die de Geldschieterswet vervangt, blijven de uitgangspunten van die wet gehandhaafd. Er wordt wel een concessiestelsel ingevoerd voor het houden van particuliere voorschotbanken. De concessieverlening wordt centraal geregeld, waarbij B&W worden gehoord. Er wordt een grensbedrag van f 10.000,- dat als krediet mag worden verstrekt, ingevoerd. Het wetsvoorstel was in 1968 ingediend door staatssecretaris Van de Poel. (9.952)
 • Bracht in 1972 de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 748) tot stand, die wettelijke eisen stelt en beroepsbescherming biedt aan de niet-registeraccountants (accountants voor het midden- en kleinbedrijf). Het voorstel was in 1968 ingediend door staatssecretaris Van Son. (9935)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

Campaign trail
 • Stond in 1971 op de vijftiende (onverkiesbare) plaats op de KVP-kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen in de kieskringen Tilburg en Den Bosch

Non-acceptance of political functions
 • staatssecretaris van Economische Zaken, May 1973 (geweigerd)

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.