S.C. (Steef) Weijers

foto S.C. (Steef) Weijers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Sociaal bewogen, uit de katholieke vakbeweging afkomstig, altijd goedlachs Tweede Kamerlid voor de KVP en het CDA. Strijdbaar bewaker van het sociaal gezicht van zijn partij. Was woordvoeder sociale zaken, ambtenarenzaken en volksgezondheid. Bleef tijdens zijn lidmaatschap van de Kamer actief in zijn eigen regio (Twente) en zette zich in voor woonwagenbewoners. Was ondervoorzitter van de parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies i. Weigerde in 1982 het staatssecretariaat op Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na zijn Kamerlidmaatschap werd hij voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen en was hij actief in organisaties van ouderen.

KVP, CDA
in de periode 1970-1989: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Stephanus Cornelis (Steef)

Place and date of birth
Hillegom, 13 November 1929

Place and date of death
Ootmarsum (gem. Dinkelland), 27 May 2021

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • monteur KLM (Koninklijke Luchtvaartmaatschappij), from 1948 until 1951
 • lid bestuur Katholieke Bond van Werknemers in Metaal- en Electrotechnisch Bedrijf "Sint Eloy", from 1953 until 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 September 1970 until 7 December 1972
 • leraar maatschappijleer, from December 1972 until September 1975
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, from 25 April 1973 until 7 June 1978
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 September 1975 until 14 September 1989

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter adviescommissie sociaal-economische zaken, Unie KBO
 • lid adviescommissie CSO (samenwerkende ouderenorganisaties)

Derived functions (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Ambtenarenzaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 January 1978 until 14 September 1989
 • ondervoorzitter parlementiare enquêtecommissie bouwsubsidies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 26 November 1986 until 5 October 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Stelde in 1981 Kamervragen over het in die tijd ongekend hoge honorarium (300.000 gulden) waarvoor de VARA publiekslieveling - showman Willem Ruis wegkocht bij de KRO
 • Interpelleerde op 29 juni 1983 samen met zijn fractiegenoot Vincent van der Burg minister Rietkerk over de vakantietoeslag voor trendvolgers en ambtenaren
 • Was in 1986 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de stelselherziening sociale zekerheid

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Behoorde in augustus 1981 tot de zestien CDA-fractieleden die alleen tegen het ontwerp-regeerakkoord tussen CDA, PvdA en D66 stemden, omdat fractievoorzitter Van Agt bij aanvaarding zou opstappen
 • Maakte in 1982 deel uit van de werkgroep-A (o.l.v. Van Aardenne) die tijdens de kabinetsformatie (kabinet-Lubbers I) de financieel-economische paragraaf van het regeerakkoord voorbereidde

Private life
 • Zijn vader overleed in 1936 op 43-jarige leeftijd na te zijn gegrepen door een trein
 • Zijn stiefvader was timmerman (los werkman)

Non-acceptance of political functions
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, May 1982 (geweigerd)

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Willem Breedveld en Marcel ten Hooven, "'Ik kreeg bakken met kritiek'. CDA-Kamerlid Steef Weijers en zijn kijk op armoede", Trouw, 1 juni 1989
 • Bert de Vries, "Sociaal betrokken en constructief-kritisch. In memoriam Steef Weijers (1929-2021), in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021, 151

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.