Drs. M.B. (Maarten) Engwirda

foto Drs. M.B. (Maarten) Engwirda
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Sympathieke en bescheiden parlementarier van D66 die in 1982 zijns ondanks de voorman werd van de partij die toen op sterven na dood leek. Zoon van een huisarts. In 1971 op 28-jarige leeftijd Tweede Kamerlid en, na gedwongen vertrek in 1972, in 1977 opnieuw gekozen. Was vooral deskundig op financieel-economisch gebied. Leek niet in de wieg gelegd voor het leiderschap, maar slaagde er wonderwel in de fractie te bevrijden van de frustraties, opgelopen tijdens het mislukte avontuur van het kabinet-Van Agt/Den Uyl i. Was lid van de parlementaire enquêtecommissies RSV i en paspoort i. Bij zijn collega's gewaardeerd voorzitter van de Kamercommissie voor de rijksuitgaven. Was zes jaar lid van de Rekenkamer en vijftien jaar lid van de Europese Rekenkamer.

D66
in de periode 1971-2011: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Algemene Rekenkamer, lid Europees Parlement (vóór 1979), lid Europese Rekenkamer, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Maarten Boudewijn (Maarten)

Place and date of birth
Tilburg, 2 June 1943

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1966 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 7 December 1972
 • ambtenaar afdeling energiebeleid, ministerie van Buitenlandse Zaken, from 1973 until 1974
 • medewerker IEA (Internationaal Energie Agentschap) te Parijs, from 1975 until 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 14 September 1989
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 December 1982 until 26 May 1986
 • lid Algemene Rekenkamer, from 1 October 1990 until 1 January 1996 (benoemd bij K.B. van 14 augustus 1990)
 • lid Rekenkamer van de Europese Unie, from 1 January 1996 until 1 January 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/13)
 • lid curatorium postdoctorale accountantsopleiding Universiteit van Amsterdam
 • lid bestuur Stichting voor Overheidsinformatievoorziening

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • lid parlementaire enquêtecommissie RSV (Rijn-Schelde Verolme) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 March 1983 until 24 November 1987
 • lid bijzondere commissie voor het paspoortproject (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 May 1988 until 13 September 1989 (op 14 juni 1988 werden aan deze commissie enquêtebevoegdheden verleend)

Honorary positions
erelid Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/7)
 • Interpelleerde op 23 maart 1983 minister Van Aardenne over een gouden handdruk aan de heer Stikker
 • Interpelleerde op 14 februari 1985 de ministers Van den Broek en Braks over een voorgenomen bezoek van de staatssecretaris van Landbouw en Visserij aan Iran
 • Interpelleerde op 3 december 1987 minister De Korte over WIR-overschrijdingen

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Veroorzaakte in november 1997 opschudding toen een radio-uitzending hem als bron aandroeg voor de stelling dat 70 procent van de europarlementariërs misbruik maakt van de reiskostenregeling. Onderzoek van de Europese Rekenkamer had echter aan het licht gebracht dat 69 procent van de leden van het Comité van de Regio's (een kleiner EU-orgaan) hun reiskosten onterecht declareerde.
 • Leverde in november 2005 felle kritiek op de manier waarop minister Zalm van Financiën onderhandelde over een verlaging van de Nederlandse miljardenbijdrage aan de begroting van de Europese Unie. Berekende dat de Nederlandse netto-bijdrage niet 190 euro is (het cijfer van Zalm), maar 109 euro, omdat Zalm onterecht de douaneheffingen zou tellen bij de afdrachten aan Brussel.

Private life
 • Komt uit een liberaal milieu
 • Zijn echtgenote was secretaris generaal van het CPME (Comité Permanente des Médecins Européens)
 • Zijn vader overleed in 1959 op 56-jarige leeftijd

Anecdotes and citations
 • Zei in 1986 bij de behandeling van de Mediawet: "Terwijl hoog boven ons de komeet van Halley op een afstand van vijfhonderd kilometer gefotografeerd wordt door de Europese satelliet Giotto, steekt in Nederland minister Brinkman als een moderne Hans Brinkers een dapper vingertje in de ether-dijk."

Non-acceptance of political functions
 • staatssecretaris van Economische Zaken, September 1981 (geweigerd)

9.

Publications

Publications
 • H. Visser. "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Elsevier, 27 mei 1989
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.