A.B.M. (Ton) Frinking

foto A.B.M. (Ton) Frinking
bron: RVD
Source: Parlement.com.

In Groningen geboren, vriendelijke en milde christendemocraat, die echter niet was gericht op de harde politiek. Dat hij er toch vele jaren in functioneerde als defensiespecialist van de CDA-fractie had alles te maken met zijn militaire deskundigheid en het ontbreken van de behoefte om zaken hoog op te spelen. Samen met Joep de Boer i, de andere militair en defensiespecialist in de fractie, speelde hij een kalmerende, maar steeds consequente rol in de vaak heftige discussies over al dan niet plaatsing van kruisraketten. Enige jaren president van het NAVO-parlement. Besloot zijn actieve politieke leven als staatssecretaris materieel op Defensie in het derde kabinet-Lubbers i.

CDA
in de periode 1977-1994: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Antonius Bernardus Matthijs (Ton)

2.

Personal data

Place and date of birth
Groningen, 1 February 1931

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1968 until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • commandant bataljon pantserinfanterie, from 1975 until 1976
 • hoofd plannen opleidingscommando, Koninklijke Landmacht, from January 1977 until December 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 December 1977 until 1 June 1993
 • staatssecretaris van Defensie (onder meer belast met materieelzaken en ruimtelijke ordening), from 1 June 1993 until 22 August 1994

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de aanschaf, het beheer en de verzorging van materieel; 2. het milieu, de ruimtelijke ordening en de infrastructuur; 3. de militaire werkplaatsen en bedrijven; 4. de research en ontwikkeling; 5. de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht; 6. de herziening van het militair straf-, strafproces- en tuchtrecht; 7. andere aangelegenheden die de minister van geval tot geval toevertrouwde.

Military rank (officer) (2/5)
 • majoor, Koninklijke Landmacht, from 1969 until 1975
 • luitenant-kolonel, Koninklijke Landmacht, from 1975 until 1977

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/12)
 • voorzitter Nederlandse delegatie Noord-Atlantische Assemblée
 • president Noord-Atlantische Assemblée, from 17 November 1986 until November 1988

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 September 1986 until 1 June 1993
 • rapporteur speciale commissie NAVO-strategie en wapenbeheersing (Noord-Atlantische Assemblée), around January 1990 and still in March 1991

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was defensiewoordvoerder van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich met name bezig met vraagstukken van vrede en veiligheid. Voerde in 1979 het woord bij debatten over de modernisering van kernwapens.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/3)
 • Streefde bij de aanschaf van materiaal naar internationale samenwerking. Zo werd bij de aanschaf van lichte verkenningsvoertuigen samengewerkt met Duitsland en bij de aanschaf van een amfibisch transportschip met Spanje
 • Was in 1993 samen met minister Ter Beek verantwoordelijk voor het besluit tot oprichting van de luchtmobiele brigade en voor de aanschaf van 17 Franse Cougars transporthelikopters voor die brigade

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden
 • Was in de periode 1990-1993 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

Private life
Zijn (Belgische) echtgenote was sportlerares

Anecdotes and citations
 • Stond met zijn fractiegenoot Joep de Boer bij de parlementaire pers bekend als het duo Fribo

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.