Dr. Ch.A. (Chris) van der Klaauw

foto Dr. Ch.A. (Chris) van der Klaauw
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Minzame diplomaat en topambtenaar, die zich als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Van Agt I i met moeite politiek wist te handhaven. Kreeg te maken met hevige oppositie (ook uit regeringsfractie CDA) over onder meer het kernwapenbeleid, Zuid-Afrika en duikbootleveranties aan Taiwan. Had een vrij slechte presentatie en was eigenlijk te zachtaardig voor het harde politieke bedrijf. Werd na zijn aftreden als minister ambassadeur in Brussel en Lissabon. Van huis uit historicus en gepromoveerd op een proefschrift over de relatie met Belgiė in het interbellum.

VVD
in de periode 1977-1981: minister

1.

First names

Christoph Albert (Chris)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 13 August 1924

Place and date of death
's-Gravenhage, 16 March 2005

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Buitenlandse Zaken, from 19 December 1977 until 11 September 1981
 • ambassadeur te Brussel, from January 1982 until 1 August 1986 (benoemd in november 1981)
 • ambassadeur te Lissabon, from 1 August 1986 until 1 September 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid bestuur European Centre for Work and Society, around December 1989
 • voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", from October 1989 until December 1998

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/22)
 • Verdedigde in 1981 samen met minister Van Aardenne de levering door RSV van onderzeeboten aan Taiwan. Dit ondanks de verslechterde relatie met de Volksrepubliek China, die dat tot gevolg had. (dossier 16.520)
 • Bracht in april 1981 in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap samen met minister-president Van Agt een bezoek aan de Verenigde Staten, onder meer om over een Europees initiatief over het Midden-Oosten te spreken

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1980 samen met minister De Ruiter en staatssecretaris Beyen de Sanctiewet (Stb. 93) tot stand, die het mogelijk maakt om bedrijven te verplichten zich te houden aan in internationaal genomen sancties. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door staatssecretaris Kooijmans. (14.006)
 • Bracht in 1981 de Wet Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het cultureel verdrag met Zuid-Afrika tot stand. (15.084)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd minister nadat twee andere kandidaten, jhr. J.A. de Ranitz en J.G.N. de Hoop Scheffer, hadden bedankt en H.J. de Koster en E.H. Toxopeus eerder al te kennen hadden gegeven niet beschikbaar te zijn.
 • Maakte in het parlement vaak een weifelende indruk, maar wist ondanks felle oppositie (Van der Stoel, Ter Beek, Van den Bergh, Brinkhorst, Waltmans, Van der Spek en voor wat het Zuid-Afrikabeleid betrof J.N. Scholten) wel steeds voldoende steun voor zijn beleid te verwerven
 • Hij had als minister een bijzonder slechte pers. J.L. Heldring schreef over hem en zijn staatssecretaris D.F. van der Mei als over "Jut en Jul in de wereldpolitiek"

Private life
 • Blind aan linkeroog
 • Hij promoveerde in 1953 bij A.J.C. Rüter. Hij werd toen verpleegd wegens longtuberculose. Omdat men vreesde dat hij die ziekte niet zou overleven vond de promotieplechtigheid plaats in het ziekenhuis.
 • Zijn vader was conservator en later hoogleraar in de biologie

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.