Dr. Ch.A. (Chris) van der Klaauw

foto Dr. Ch.A. (Chris) van der Klaauw
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Minzame diplomaat en topambtenaar, die zich als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Van Agt I i met moeite politiek wist te handhaven. Kreeg te maken met hevige oppositie (ook uit regeringsfractie CDA) over onder meer het kernwapenbeleid, Zuid-Afrika en duikbootleveranties aan Taiwan. Had een vrij slechte presentatie en was eigenlijk te zachtaardig voor het harde politieke bedrijf. Werd na zijn aftreden als minister ambassadeur in Brussel en Lissabon. Van huis uit historicus en gepromoveerd op een proefschrift over de relatie met Belgiė in het interbellum.

VVD
in de periode 1977-1981: minister

1.

Personal data

Surnames
Christoph Albert (Chris)

Place and date of birth
Leiden, 13 August 1924

Place and date of death
's-Gravenhage, 16 March 2005

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • hoofd Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger bij het Bureau der Verenigde Naties en bij andere internationale organisaties te Genève, from 1 January 1975 until October 1977
 • directeur-generaal Europese Samenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken, from October 1977 until 19 December 1977
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 19 December 1977 until 11 September 1981
 • ambassadeur te Brussel, from January 1982 until 1 August 1986 (benoemd in november 1981)
 • ambassadeur te Lissabon, from 1 August 1986 until 1 September 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid bestuur European Centre for Work and Society, around December 1989
 • voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", from October 1989 until December 1998

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister (3/22)
 • Tijdens zijn ministerschap bekleedde Nederland in de eerste helft van 1981 het voorzitterschap van de EU. Bracht in die hoedanigheid in januari 1981 een bezoek aan Koeweit om over een vredesregeling in het Midden-Oosten te spreken. Bracht in april 1981 een bezoek aan Egypte.
 • Verdedigde in 1981 samen met minister Van Aardenne de levering door RSV van onderzeeboten aan Taiwan. Dit ondanks de verslechterde relatie met de Volksrepubliek China, die dat tot gevolg had. (dossier 16.520)
 • Bracht in april 1981 in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap samen met minister-president Van Agt een bezoek aan de Verenigde Staten, onder meer om over een Europees initiatief over het Midden-Oosten te spreken

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1978 samen met minister De Ruiter wetten tot stand inzake de goedkeuring van de op 19 december 1966 te New York tot stand gekomen VN-verdragen inzake burgerrechten en politieke rechten en inzake economische, sociale en culturele rechten, alsmede een wet houdende voorzieningen betreffende uitbanning van de doodstraf (13.932)
 • Bracht in 1980 samen met minister De Ruiter en staatssecretaris Beyen de Sanctiewet (Stb. 93) tot stand, die het mogelijk maakt om bedrijven te verplichten zich te houden aan in internationaal genomen sancties. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door staatssecretaris Kooijmans. (14.006)
 • Bracht in 1981 de Wet Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het cultureel verdrag met Zuid-Afrika tot stand. (15.084)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd minister nadat twee andere kandidaten, jhr. J.A. de Ranitz en J.G.N. de Hoop Scheffer, hadden bedankt en H.J. de Koster en E.H. Toxopeus eerder al te kennen hadden gegeven niet beschikbaar te zijn.
 • Maakte in het parlement vaak een weifelende indruk, maar wist ondanks felle oppositie (Van der Stoel, Ter Beek, Van den Bergh, Brinkhorst, Waltmans, Van der Spek en voor wat het Zuid-Afrikabeleid betrof J.N. Scholten) wel steeds voldoende steun voor zijn beleid te verwerven
 • Hij had als minister een bijzonder slechte pers. J.L. Heldring schreef over hem en zijn staatssecretaris D.F. van der Mei als over "Jut en Jul in de wereldpolitiek"

Private life
 • Blind aan linkeroog
 • Hij promoveerde in 1953 bij A.J.C. Rüter. Hij werd toen verpleegd wegens longtuberculose. Omdat men vreesde dat hij die ziekte niet zou overleven vond de promotieplechtigheid plaats in het ziekenhuis.
 • Zijn vader was conservator en later hoogleraar in de biologie

8.

Publications

Publications
 • Frenk van der Linden, "'Ik word nooit een briljant minister'", De Tijd, 14 december 1979
 • D. Bosscher, "Een onwennig minister", in: D. Hellema e.a. (red.), "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw" (1999)
 • J.M. Bik, "Diplomaat-minister huiverig voor hardheid. C.A. van der Klaauw (1924-2005)", NRC Handelsblad, 18 maart 2005
 • W.F. van Eekelen, "In memoriam dr. Ch.A. van der Klaauw (1924-2005), in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005, 152

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.