Mr. J.G.C. (Jan Kees) Wiebenga

foto Mr. J.G.C. (Jan Kees) Wiebenga
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Europees Parlement
Source: Parlement.com.

VVD-politicus en bestuurder. Geëngageerde liberaal die na lid te zijn geweest van de Leidse gemeenteraad al heel jong burgemeester werd en daarna achtereenvolgens als lid van de Eerste en Tweede Kamer een voorname rol speelde in de politiek. Was in de Tweede Kamer woordvoerder binnenlandse zaken, justitie, asielbeleid en bij de behandeling van de Grondwetsherziening 1983. Bracht twee initiatiefwetten tot stand. Na zijn vertrek uit de Haagse politiek lid van het Europese Parlement en in 1999 lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Beminnelijke en scherpzinnige jurist. Was ruim vijftien jaar staatsraad en daarna vier jaar voorzitter van de Kiesraad i.

VVD
in de periode 1977-2017: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Raad van State, lid Europees Parlement

1.

Personal data

Surnames
Jan Gerco Cornelis (Jan Kees)

Place and date of birth
Haarlem, 6 April 1947

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1966

3.

Main functions and occupations

 • assistent juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, from 1970 until 1972
 • lid gemeenteraad van Leiden, from 15 March 1971 until 1 August 1973
 • burgemeester van Eelde, from 1 August 1973 until 16 October 1982
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1977 until 16 September 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 17 May 1994
 • lid Europees Parlement, from 19 July 1994 until 8 October 2001
 • lid Raad van State, from 8 October 2001 until 1 January 2017 (benoemd bij K.B. van 28 september 2001)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid bestuur Vereniging van Oud-Parlementariërs
 • vicevoorzitter Europese Associatie van Verenigingen van Oud-Parlementariërs (FP-AP)

Previous (2/16)
 • voorzitter bestuur Stichting "Herdenking 15 augustus 1945"
 • voorzitter Kiesraad, from 1 January 2017 until 1 January 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • ondervoorzitter commissie Openbare vrijheden en binnenlandse zaken (Europees Parlement), from 16 January 1997 until July 1999
 • ondervoorzitter Europees Parlement, from July 1991 until October 2001

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • Was in 1990 samen met Hans Dijkstal woordvoerder bij de behandeling van de hoofdlijnen van de Nota sociale vernieuwing
 • Diende in 1991 samen met zijn fractiegenoot Frans Weisglas een initiatiefwetsvoorstel om het mogelijk te maken in het buitenland stembureaus in te stellen voor het stemmen per brief. Dit voorstel werd in 1993 wet. (22.315)
 • Interpelleerde op 21 november 1991 minister d'Ancona over de huisvesting van asielzoekers

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Activities on European affairs (3/5)
 • Diende in april 1999 een verslag in over strafprocedures in het kader van de Europese Unie (Corpus Juri).
 • Diende in maart 2001 een verslag in over minimumnormen waaraan de opvang van een massale stroom ontheemden moet voldoen, en maatregelen waarmee een dergelijke instroom tussen EU-lidstaten wordt verdeeld (raadplegingsprocedure).
 • Hield zich in het Europees Parlement bezig met justitie/politie en binnenlandse zaken

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Deelnemer aan het Des Indesberaad over (toekomstige) samenwerking van PvdA, VVD en D66

Campaign trail
 • Werd in 1977 en 1981 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

9.

Publications

Publications
H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" 1983

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.