A.J. (Ad) Kaland

foto A.J. (Ad) Kaland
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Bekende CDA-senator van CHU-huize, die zich tijdens het derde kabinet-Lubbers i opwierp als verdediger van het dualisme. Ging als fractievoorzitter enkele keren de confrontatie met premier Lubbers i aan over het kabinetsbeleid en keerde zich tegen een uit 'stemvee' bestaande Tweede Kamer. Boerenzoon, en na werkzaam te zijn geweest in de landbouw, enige tijd politiebeambte en ambtenaar bij de belastinginspectie. Selfmade bestuurder, die als Zeeuws gedeputeerde de bijnaam 'onderkoning van Zeeland' kreeg. Hij was ook enkele jaren wethouder van Middelburg. Was in de Eerste Kamer aanvankelijk woordvoerder landbouw en binnenlandse zaken.

CDA
in de periode 1977-1994: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Surnames
Adriaan Jakobus (Ad)

Place and date of birth
Westkapelle, 13 March 1922

Place and date of death
Zoutelande (gem. Valkenisse, Zld.), 11 January 1995

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Middelburg, from 1 September 1953 until 4 September 1962
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, from 1 July 1958 until 4 July 1978
 • wethouder (van onder meer volkshuisvesting, openbare werken, gemeentewerken en gemeentebedrijven) van Middelburg, from 2 September 1958 until 3 July 1962
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met economische aangelegenheden en nutsbedrijven) van Zeeland, from 3 July 1962 until 7 June 1978
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1977 until 1 January 1994
 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 26 October 1988 until 1 January 1994

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Stichting Verpleeg- en Rusthuizen in Zeeland, around January 1979
 • lid Algemene Energieraad, around October 1988 until 1991

Derived functions (2/6)
 • voorzitter vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 23 June 1987 until 11 June 1991
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 26 October 1988 until 1 January 1994

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was aanvankelijk woordvoerder voor landbouw, verkeer en waterstaat, economische zaken en binnenlandse zaken van de CDA-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Werd bekend doordat hij als fractievoorzitter leiding gaf aan de CDA-senaatsfractie die een kritische houding innam ten aanzien van het kabinet-Lubbers III. Dat leidde tot een moeizame verhouding met CDA-premier en -leider Lubbers.
 • Uitte in oktober 1991 in een interview met weekblad "Haagse Post" kritiek op het functioneren van Tweede Kamerleden. Hij vond vooral dat Tweede Kamerleden (met name die van zijn eigen CDA) zich als "stemvee" gedroegen, vanwege de hechte afspraken uit het regeerakkoord. Later nam hij zijn woorden enigszins terug en verklaarde hij dat hij de taak van het parlement vooral zag in het controleren van de macht.
 • Riep in februari 1992 in 'De Werkgever', het blad van het NCW, het kabinet op om te stoppen in plaats van te blijven doormodderen. Vicepremier Kok betitelde dat als sfeerverpestend in de coalitie en PvdA-fractievoorzitter Wöltgens vroeg Lubbers nadrukkelijk afstand van die uitspraak te nemen.

Anecdotes and citations
 • Als Bijbelkenner raakten de woorden hem pijnlijk die premier Lubbers in juli 1991 tot hem sprak in het debat over verhoging van het huurwaardeforfait [waar de CDA-fractie dreigde tegen te stemmen]. Lubbers zei, met verwijzing naar Spreuken 11-14: "waar de samenhang in de politiek gaat ontbreken, komt het volk om (...)."

Campaign trail
 • In 1974 kandidaat in en in 1980 en 1981 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

Pseudonyms and nicknames
"De onderkoning van Zeeland" (verwierf deze bijnaam in de jaren zestig)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Trouw, 10 november 1989
 • Vrij Nederland , 9 december 1989
 • Teun Lagas, "Zeeuwse CDA'er zette dommelende Eerste Kamer weer aan het werk. Ad Kaland 1922-1995", Trouw, 12 januari 1995
 • Jan-Joost Lindner, "Kaland was vooral een machtsmens", De Volkskrant, 12 januari 1995

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.