Mr. V.N.M. (Virginie) Korte-van Hemel

foto Mr. V.N.M. (Virginie) Korte-van Hemel
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Katholieke advocate, die via de gemeentepolitiek van Bussum en het lidmaatschap van de Tweede Kamer voor het CDA staatssecretaris werd van Justitie in de eerste twee kabinetten-Lubbers en was onder meer belast met vreemdelingenbeleid. Kreeg onder meer de maken met de toestroom van Tamils en Koerden en daarnaast met forse bezuinigingen op het gevangeniswezen. Bracht een nieuwe Wet op het Nederlanderschap tot stand, waardoor naturalisaties niet meer bij afzonderlijke wet behoeven te worden geregeld. Eindigde haar loopbaan na een kortstondig lidmaatschap van de Eerste Kamer als buitengewoon lid van de Raad van State.

CDA
in de periode 1977-1999: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris, staatsraad in buitengewone dienst

1.

First names

Virginie Norbertina Maria (Virginie)

2.

Personal data

Changes in name or title
V.N.M. van Hemel

Place and date of birth
Bergen op Zoom, 8 May 1929

Place and date of death
Bussum, 3 April 2014

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • wethouder van Bussum, from 1 September 1970 until 3 September 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1977 until 10 June 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 September 1981 until 16 September 1982
 • staatssecretaris van Justitie (belast met het vreemdelingenbeleid, jeugdbescherming en het gevangeniswezen), from 8 November 1982 until 7 November 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 14 July 1986
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 1991 until 1 November 1992
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 November 1992 until 1 June 1999

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met de behandeling van aangelegenheden van zaken die lagen op het terrein van 1. de hoofdafdeling privaatrecht, 2. de jeugdbescherming, 3. delinquentenzorg (gevangeniswezen, psychopatenzorg en reclassering), 3. het vreemdelingenbeleid, 4. Gratiebeleid, 5. de afdeling internationale rechtshulp, 6. de afdeling bijzondere wetten en 7. het notariaat. Ten aanzien van de wetgeving direct verband houdend met voornoemde beleidsterreinen of liggend op het terrein van het personen- of familierecht werd haar (mede)verantwoordelijkheid van geval tot geval bepaald.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur Instituut voor doven te Sint-Michielsgestel, around 1992
 • lid Nederlands Nationaal Comité voor het Internationaal Jaar voor het Gezin 1994, from 1993

Derived functions
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 April 1982 until 5 November 1982
 • adviserend lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from February 1992 until November 1992

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie-aangelegenheden (jeugd- en familierecht, hoofdstuk justitie in de Grondwet), welzijnsbeleid, emancipatiebeleid en aangelegenheden inzake het defensiepersoneel
 • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met justitie en defensie

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/7)
 • Bracht in 1986 samen met de ministers Van den Broek en Brinkman de Nota Vreemdelingenbeleid uit. Vanwege de toenemende stroom asielzoekers worden maatregelen aangekondigd om de asielprocedures te verkorten en om economische vluchtelingen te weren. De nota gaat onder meer in op het asielbeleid in relatie tot het algemene vreemdelingenbeleid en de opvang en begeleiding (huisvesting, bemiddeling, bijstand, medische voorzieningen) van vluchtelingen, asielgerechtigden en asielzoekers. (19.637)
 • Diende in 1989 een wetsvoorstel tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet in. Het wetsvoorstel werd in 1992 door minister Hirsch Ballin ingetrokken. (21.018)

Legislative activities as minister (2/8)
 • Bracht in 1989 samen met minister Korthals Altes een (nood)wet (Stb. 6) tot stand die verzekerde bewaring van asielzoekers op Schiphol-oost mogelijk maakte (20.972)
 • Bracht in 1989 samen met minister Korthals Altes een wet (Stb. 482) tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met de straf van onbetaalde arbeid tot stand. Een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van minder dan zes maanden, dan wel een vrijheidsstraf van waarvan het onvoorwaardelijke deel minder is dan zes maanden, kan door de rechter worden omgezet in een verplichting tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte (taakstraf). Een voorwaardelijke vrijheidsstraf van minder dan zes maanden kan eveneens worden omgezet in een taakstraf. Er worden regels gesteld over het aantal als straf te verrichten uren en aan de aard van de werkzaamheden. Bij niet naar behoren uitvoeren van de taakstraf kan deze op vordering van het OM alsnog in een geheel of gedeeltelijke vrijheidsstraf worden omgezet. (20.074)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Private life
Haar echtgenoot was advocaat en gedeputeerde van Noord-Holland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.