Drs. M.A.M. (Thijs) Wöltgens

foto Drs. M.A.M. (Thijs) Wöltgens
Source: Parlement.com.

In Kerkrade geboren en getogen PvdA-politicus, die vier jaar fractievoorzitter was. Deed in Utrecht vrije studierichting en was daarna tien jaar leraar economie. Brak na de Nacht van Schmelzer i met de KVP en werd actief in de PvdA. Vijftien jaar Tweede Kamerlid, eerst als scherpzinnig en analytisch denkend woordvoerder financiën en daarna als welsprekende en geestige fractievoorzitter. Liet door een gemoedelijk instelling volgens sommigen echter zaken te veel op zijn beloop. Zachtaardig, diep gelovig man. Na zijn Kamerlidmaatschap zes jaar burgemeester van Kerkrade, vijf jaar voorzitter van de Open Universiteit en ten slotte voorzitter van de Zuid-Limburgse Kamer van Koophandel. Auteur van politiek-filosofische werken en zes jaar senator. Limburger met de beschouwelijkheid van de intellectueel pur sang.

PvdA
in de periode 1977-2002: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

1.

First names

Mathias Andreas Marie (Thijs)

2.

Personal data

Place and date of birth
Kerkrade, 30 November 1943

Place and date of death
Kerkrade, 7 May 2008

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 1966
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1966

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Kerkrade, from 1 September 1970 until June 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 30 August 1994
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1989 until 3 May 1994
 • burgemeester van Kerkrade, from 1 September 1994 until 1 September 2000
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 1995 until 10 January 2002
 • voorzitter College van Bestuur Open Universteit te Heerlen, from 1 September 2000 until 1 September 2005

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raad van Toezicht Consortium Digitale Universiteit te Utrecht
 • voorzitter Vereniging van Kamers van Koophandel, from 1 May 2005 until 7 May 2008

Derived functions (2/8)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 September 1989 until 7 November 1989
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Financiën (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 27 June 1995 until 8 June 1999

Honorary positions
 • lid erecomité harmonie "Sint Aemiliae" te Bleijerheide, around October 1986 and still in March 1991
 • beschermheer zangkoor "Con Amore" te Kerkrade, around April 1989 and still in March 1991

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Interpelleerde op 18 december 1980 met René van der Linden (CDA) minister Van Aardenne over de voortgangsrapportage over de Perspectievennota Zuid-Limburg
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met financiën, binnenlandse zaken (gemeentelijke herindeling) en Antilliaanse zaken. Was in 2001 woordvoerder bij de algemene financiëëe beschouwingen.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was tijdens de kabinetsformatie in september-oktober 1989 secondant van fractievoorzitter Wim Kok
 • In september 1993 liet PvdA-voorzitter Felix Rottenberg in een voorpublicatie van een interview met "de Telegraaf" weten dat hij een wisseling van de fractieleiding wenselijk achtte. Wöltgens stelde hierop tijdens een besloten fractieoverleg zijn functie ter beschikking. Partijleider Kok haalde hem over aan te blijven en de fractie sprak hierna unaniem vertrouwen in hem uit. Rottenberg ontkende nadien Wöltgens in diskrediet te hebben willen brengen en zei dat er ook geen vertrouwenscrisis was.

Anecdotes and citations
 • Toen in het debat over de regeringsverklaring van het derde kabinet-Lubbers in 1989 oppositieleider Voorhoeve vanwege eerdere uitlating van Wöltgens zei te rekenen op steun van de PvdA voor VVD-moties, zei hij openhartig: "U rekent op mijn consistentie en dat kunt u niet!".

Campaign trail
 • Was in 1981, 1982, 1986 en 1989 tweede op de PvdA-kandidatenlijst in de kieskring Maastricht
 • Was in 1994 nummer 3 op de PvdA-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

Pseudonyms and nicknames
"Beertje Colargol" (koosnaam)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.