Dr. W.J.A. (Willem) Kernkamp

foto Dr. W.J.A. (Willem) Kernkamp
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Hoogleraar Arabisch en islamkenner, die was gepromoveerd op een studie over de vrouw en de islam. Later hoogleraar staatsrecht in Utrecht. Wist als minister van Overzeese Rijksdelen in het derde kabinet-Drees i in korte tijd de onderhandelingen met 'De West' uit het slop te trekken en was verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Statuut voor het Koninkrijk i waarbij Suriname en de Nederlandse Antillen een zelfstandiger positie kregen. Overleed in 1956 kort voor het einde van de kabinetsperiode. Een beschouwelijk academicus en een prettig onderhandelaar, die gesteld was op goede menselijke verhoudingen. In de CHU een politiek buitenbeentje.

CHU
in de periode 1952-1956: minister

1.

First names

Willem Jan Arend (Willem)

2.

Personal data

Place and date of birth
Edam, 18 July 1899

Place and date of death
Utrecht, 18 July 1956

Place and date of burial
Bilthoven, 21 July 1956

3.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Main functions and occupations

 • belast met de waarneming van de bijzondere leerstoel in het Indisch staatsrecht, Rijksuniversiteit Utrecht, from 1942 until 1946
 • hoogleraar staats- en administatiefrecht en wijsbegeerte van het recht, Rijksuniversiteit Utrecht, from 1 September 1946 until 1 September 1952
 • raadsheer Bijzondere Raad van Cassatie, from September 1947 until 2 September 1952
 • minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, from 2 September 1952 until 1 January 1953 (naam gewijzigd bij K.B. van 7 november 1952)
 • minister van Overzeese Rijksdelen, from 1 January 1953 until 18 July 1956

Responsibilities as minister
 • Na de naamwijziging van zijn departement per 1 januari 1953 gingen aangelegenheden betreffende de Nederlands-Indonesische Unie en overige niet op de overzeese rijksdelen betrekking hebbende aangelegenheden over naar de minister van Buitenlandse Zaken, uitgezonderd Indische overheidspensioenen, culturele en onderwijsrelaties en financieel-economische betrekkingen met Indonesië

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 1950
 • voorzitter speciale commissie voor de minder-ontwikkelde gebieden, Verenigde Naties, 1950

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Tijdens zijn ministerschap kwam het Statuut voor het Koninkrijk tot stand, op grond van de wet aanvaarding Statuut van het Koninkrijk (Stb. 503) van 28 oktober 1954. Daardoor werden Suriname en de Nederlandse Antillen zelfstandige delen van het Koninkrijk, met een eigen regering. Er komt een Koninkrijksregering waarin de beide landsdelen zijn vertegenwoordigd via een gevolmachtigd minister. De rijksdelen krijgen zelfbeschikkingsrecht. Het statuut werd plechtig afgekondigd (Stb. 596) en trad in werking op 29 december 1954, op grond van een buitengewoon KB van 15 december 1954. (3.517)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1955 de Wet Bewindsregeling Nieuw-Guinea tot stand. Deze bevatte bepalingen over de geldigheid van wettelijke regelingen in Nieuw-Guinea, de inrichting van het bestuur (Gouverneur, ordonnanties, Raad van Diensthoofden, Nieuw-Guinea Raad, begroting, bestuursindeling) en het rechtswezen. Het wetsvoorstel was in 1950 ingediend door minister Van Maarseveen. (1.710)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Bracht in juli 1953 een bezoek aan Nederlands Nieuw-Guinea en Australië om over economische ontwikkeling van Nieuw-Guinea te spreken
 • In 1955 openbaarde zich bij hem een ernstige longziekte. Hij was in december 1955 voor het laatst in de Tweede Kamer aanwezig.
 • Tijdens zijn ziekte vergaderden een aantal ministers enkele keren bij hem thuis. Was sedert mei 1956 op non-actief.

Private life
 • Eén van zijn hoogleraren was prof. P.A. Diepenhorst, Eerste Kamerlid voor de ARP
 • Een zoon van hem was wethouder van Utrecht
 • Getrouwd met nicht van H. Bavinck, Eerste Kamerlid voor de ARP

Anecdotes and citations
 • Toen hij minister werd, zou hij tegen zijn kinderen hebben gezegd: "Je moet er maar op bedacht zijn dat je vader binnenkort zal worden uitgemaakt voor schurk, prul en landverrader en misschien wel voor alledrie tegelijk, maar dat moet je maar niet allemaal geloven".
 • Zijn partijgenoot prof. Gerretson beschuldigde hem in de Eerste Kamer van landverraad en noemde hem een "onwaardig minister".

Campaign trail
 • Was in 1956 bij de Tweede Kamerverkiezingen tiende op de CHU-kandidatenlijst

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.