H.H. (Henk) Wemmers

foto H.H. (Henk) Wemmers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Sympathisant van de CHU en vertegenwoordiger van de zogenaamde 'derde macht' naast PvdA en KVP in het tweede kabinet-Drees i. Zoon van een Rotterdamse politieofficier. Was voor hij minister van Verkeer en Waterstaat werd directeur bij de Staatsmijnen. Bracht als minister wettelijke regelingen in het Staatsblad voor het goederenvervoer over de weg en via de binnenvaart. Na zijn ministerschap keerde hij terug naar de Staatsmijnen en daarna werd hij voorzitter van de organisatie van protestants-christelijke werkgevers.

partijloze c.h.
in de periode 1951-1952: minister

1.

Personal data

Surnames
Hendrik Hermanus (Henk)

Place and date of birth
Rotterdam, 1 October 1897

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 June 1983

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • partijloos, until 1962
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), from 1962

Equally disposed party
CHU (voor zijn ministerschap)

3.

Main functions and occupations

 • minister van Verkeer en Waterstaat, from 15 March 1951 until 2 September 1952
 • directeur commerciële aangelegenheden, N.V. Nederlandse Staatsmijnen te Heerlen, from 2 September 1952 until 1 April 1953
 • directeur-voorzitter (sinds 1 juni 1959 titel: president-directeur) N.V. Nederlandse Staatsmijnen, from 1 April 1953 until 1 November 1962
 • voorzitter VPCW (Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland), from 1 June 1962 until 1 January 1969 (VPCW gefuseerd met het NKWV, Nederlands Katholiek Werkgeversverbond, tot NCW)
 • vicevoorzitter NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond), from 1 January 1969 until 10 December 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • vicevoorzitter Federatie Katholieke en Protestants-Christelijke Werkgeversverbonden, from 1 May 1969 until 10 December 1970
 • adviseur Perscombinatie, until 1978

Honorary positions
 • beschermheer Harmonie "Sint Gerlachus" Oirsbeek
 • erevoorzitter Koninklijke Schutterij "Sint Lambertus" te Oirsbeek

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1951 de Wet Autovervoer Goederen (Stb. 342) tot stand, waardoor zowel voor het beroepsvervoer als voor het eigen vervoer een vergunningenstelsel van kracht wordt. De vergunningverlening geschiedt door de Commissie Vergunningen Goederenvervoer en de Rijksinspecteur van het Verkeer. Bij eigen-vervoer is lidmaatschap van een eigen-vervoersorganisatie verplicht. Het wetsvoorstel was in 1947 ingediend door minister Vos. (635)
 • Bracht in 1951 de Wet goederenvervoer binnenscheepvaart (Stb. 472) tot stand. Deze wet kende eveneens een vergunningstelsel en een regeling voor eigen-vervoer. Het wetsvoorstel was ingediend door zijn voorganger Spitzen. (1776)

8.

Miscellaneous

Private life
 • In 1951 en 1952 werd in Limburg (omgeving Oirsbeek) in augustus door diverse clubs gevoetbald om de Minister Wemmers-beker

9.

Publications

Publications
 • V. Stokman, scriptie basisdoctoraal, RU Leiden (1982)
 • P.G.T.W. van Griensven, "Waterstaat in woelig water; vervoer in gestructureerde banen", in: J.J.M. Ramakers (ed.), "Het kabinet-Drees II 1951-1952, 286-288
 • G.C.P. Linssen, "Hendrik Hermanus Wemmers(1897-1983), Bruggenbouwer tussen protestanten en katholieken", in: P.E. Werkman en R.E. van der Woude (ed.), "Geloof in eigen zaak, Markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw", (2006), 327
 • Wie is dat? 1956

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.