H.H. Wemmers

foto H.H. Wemmers
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Sympathisant van de CHU en vertegenwoordiger van de zogenaamde 'derde macht' naast PvdA en KVP in het tweede kabinet-Drees i. Zoon van een Rotterdamse politieofficier. Was voor hij minister van Verkeer en Waterstaat werd directeur bij de Staatsmijnen. Bracht als minister wettelijke regelingen in het Staatsblad voor het goederenvervoer over de weg en via de binnenvaart. Na zijn ministerschap keerde hij terug naar de Staatsmijnen en daarna werd hij voorzitter van de organisatie van protestants-christelijke werkgevers.

partijloze c.h.
in de periode 1951-1952: minister

1.

First names

Hendrik Hermanus

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 1 October 1897

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 June 1983

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • partijloos, until 1962
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), from 1962

Equally disposed party
CHU (voor zijn ministerschap)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Verkeer en Waterstaat, from 15 March 1951 until 2 September 1952
 • voorzitter VPCW (Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland), from 1 June 1962 until 1 January 1969 (VPCW gefuseerd met het NKWV, Nederlands Katholiek Werkgeversverbond, tot NCW)
 • vicevoorzitter NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond), from 1 January 1969 until 10 December 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • vicevoorzitter Federatie Katholieke en Protestants-Christelijke Werkgeversverbonden, from 1 May 1969 until 10 December 1970
 • adviseur Perscombinatie, until 1978

Honorary positions
 • beschermheer Harmonie "Sint Gerlachus" Oirsbeek
 • erevoorzitter Koninklijke Schutterij "Sint Lambertus" te Oirsbeek

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1951 de Wet Autovervoer Goederen (Stb. 342) tot stand, waardoor zowel voor het beroepsvervoer als voor het eigen vervoer een vergunningenstelsel van kracht wordt. De vergunningverlening geschiedt door de Commissie Vergunningen Goederenvervoer en de Rijksinspecteur van het Verkeer. Bij eigen-vervoer is lidmaatschap van een eigen-vervoersorganisatie verplicht. Het wetsvoorstel was in 1947 ingediend door minister Vos. (635)
 • Bracht in 1951 de Wet goederenvervoer binnenscheepvaart (Stb. 472) tot stand. Deze wet kende eveneens een vergunningstelsel en een regeling voor eigen-vervoer. Het wetsvoorstel was ingediend door zijn voorganger Spitzen. (1776)

9.

Miscellaneous

Private life
In 1951 en 1952 werd in Limburg (omgeving Oirsbeek) in augustus door diverse clubs gevoetbald om de Minister Wemmers-beker

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.