Dr. F.J.Th. (Theo) Rutten

foto Dr. F.J.Th. (Theo) Rutten
bron: KDC Nijmegen
Source: Parlement.com.

Katholieke hoogleraar psychologie, die in 1948 in het kabinet-Drees I i Gielen opvolgde als minister van Onderwijs. Ontvouwde in zijn eerste Onderwijsnota plannen voor een integrale benadering van het voortgezet onderwijs, waarop Cals later zou voortbouwen. Bracht in 1952 een wettelijke regeling voor de opleiding van onderwijzers tot stand. Keerde na zijn periode als minister terug naar de wetenschap. Minister wiens kracht vooral lag in het ontwikkelen van ideeën en het enthousiasmeren van anderen.

KVP
in de periode 1948-1952: minister

1.

First names

Franciscus Josephus Theodorus (Theo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Schinnen (Lb.), 15 September 1899

Place and date of death
Lopik, 21 April 1980

3.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar empirische en toegepaste zielkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, from 1 September 1933 until 7 August 1948
 • rector magnificus Katholieke Universiteit Nijmegen, from September 1941 until September 1942
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, from 7 August 1948 until 2 September 1952
 • buitengewoon hoogleraar algemene en empirische psychologie, sociale psychologie en bedrijfspsychologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, from 1 September 1952 until 1 October 1969

Internment
gevangenschap kamp Amersfoort (korte tijd)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid commissie van onderzoek wijziging rechtsvorm van de onderneming (commissie-Verdam), from April 1960 until 1965
 • voorzitter R.K. Centrum "studie en research"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1951 de Nota betreffende onderwijsvoorzieningen (eerste Onderwijsnota) uit. Deze nota was als discussienota bedoeld over reorganisatie van het gehele onderwijs, vanaf het kleuteronderwijs tot en met het voorbereidend hoger onderwijs. Gedacht werd aan de indeling kleuteronderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Er moest betere aansluiting komen van de diverse schooltypen en de selectie van opleidingen diende te worden verbeterd. Onderwijs moest minder intellectualistisch en meer algemeen vormend worden, inclusief technische vorming. In een nota over het technisch onderwijs werd eveneens benadrukt dat gewerkt moest worden aan algemene vorming. (2.233)
 • Diende in 1952 wetsvoorstellen over regeling van het algemeen middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs en een ontwerp-Hogeronderwijswet in (2.594, 2.595 & 2.597)

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1950 de Tijdelijke Wet Monumentenzorg (Stb. K 23) tot stand. Hierdoor was sloop of verandering van monumenten alleen toegestaan na ministeriële toestemming en werd overtreding hiervan strafbaar gesteld. (1.304)
 • Bracht in 1952 de Kweekschoolwet (Stb. 355) tot stand, die een regeling bevatte voor de vorming van onderwijzers en onderwijzeressen voor het algemeen vormend lager onderwijs en van de bevoegdheden, verbonden aan de akten van bekwaamheid tot het geven van onderwijs. Er komen volledig bevoegde onderwijzers, die ook schoolhoofd mogen worden en onderwijzers. U.l.o. blijft gehandhaafd als vooropleiding voor de kweekschool. De wet voert financiële gelijkstelling in tussen openbare en bijzondere kweekscholen. (1.676)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Geen politieke activiteiten bekend; wel gekandideerd voor de Tweede Kamer door de KVP-kring Limburg in 1946, maar die kandidatuur werd door Rutten niet aanvaard

Private life (3/4)
 • Ontkwam tijdens de oorlog als gijzelaar op het laatste moment aan executie, toen bleek dat zij die in mei 1940 in het leger hadden gediend gespaard bleven.
 • Was bevriend met Frans Wijffels en studiegenoot van Jan de Quay
 • In april 1969 werd in de Havenvakschool te Rotterdam een door Wim Verbon vervaardigd borstbeeld onthuld

Anecdotes and citations
 • Trachtte zich in augustus 1948 aan een komend ministerschap te onttrekken door 'onder te duiken' op Schiermonnikoog. Werd echter opgespoord en alsnog minister.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.