Dr. W.H. (Wim) van den Berge

foto Dr. W.H. (Wim) van den Berge
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Uitermate deskundig fiscalist die staatssecretaris was in het kabinet-Drees III i en nadien in het kabinet-De Quay i en kabinet-Marijnen i. Trad als 18-jarige voorzien van een Zeeuws hbs-diploma in dienst van 's rijks belastingen. Gedurende vele jaren als directeur-generaal, als regeringscommissaris en als staatssecretaris leidinggevend aan de belastingwetgeving. Studeerde universitair naast zijn dagelijkse ambtelijke werk. Stond ook in internationaal overleg zijn mannetje. In vergaderingen van de ministerraad schakelde de minister-president hem vaak in om een besluit exact te formuleren. Ook daarin was hij een meester. Eindigde zijn loopbaan als staatsraad.

partijloos
in de periode 1953-1980: staatssecretaris, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Willem Hendrik (Wim)

Place and date of birth
Tholen, 19 February 1905

Place and date of death
Leidschendam, 19 February 1987

2.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos

3.

Main functions and occupations

 • plaatsvervangend directeur-generaal der Belastingen (titel: raadadviseur), ministerie van Financiën, from 1 July 1945 until 1 January 1950
 • directeur-generaal Fiscale Zaken in algemene dienst, ministerie van Financiën, from 1 January 1950 until 1 February 1953
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden), from 2 February 1953 until 13 October 1956
 • regeringscommissaris voor de belastingen, from 5 November 1956 until 27 May 1959
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden), from 27 May 1959 until 14 April 1965
 • lid Raad van State, from 1 June 1965 until 1 March 1980 (benoemd bij K.B. van 24 mei 1965)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • adviseur Drs. R.F.M. Lubbers
 • lid curatorium Stichting tot Organisatie van de Federatieve Examens voor Belastingconsulent en Belastingassistent

Derived functions (2/3)
 • lid afdeling Financiën (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

Honorary positions
erevoorzitter Internationale Douaneraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Legislative activities as minister (3/11)
 • Bracht in 1964 de Wet op de accijns op minerale oliën (Stb. 207) en de Wet op de accijns van tabaksfabrikaten (Stb. 208) tot stand. Er komt een accijns op petroleum, stookolie, gasolie etc. In de huishouding gebruikte oliën worden echter niet belast. De wet op de tabaksaccijns vervangt een wet uit 1921. Beide wetten sluiten aan op de vernieuwde algemene belastingwetgeving. (7.185 & 7.186)
 • Bracht in 1964 de Rijkswet houdende een belastingregeling voor het Koninkrijk (Stb. 425) tot stand, die de onderlinge fiscale territora tussen de rijksdelen afbakent en die dubbele belastingheffing moet voorkomen. Er komt wederzijdse bijstand bij belastingheffing. (7.181)
 • Bracht in 1964 samen met minister Witteveen de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 (Stb. 512), Wet op de Loonbelasting 1964 (Stb. 514) en Wet op de Vermogensbelasting 1964 (Stb. 513) tot stand. Door deze algehele belastingherziening wordt onder meer het afsluiten van levensverzekeringen fiscaal aantrekkelijker. Verder wordt de loonbelastinggrens opgetrokken. De herziening leidt tot belastingverlichting. De wetsvoorstellen waren in 1958 ingediend door minister Hofstra. (5.380)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Weigerde in 1973 het voorzitterschap van de commissie over afsluiting van de Oosterschelde

Private life
 • Vader van mr. A.P. van den Berge, dijkgraaf van Delfland

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.